Przyprowadzić nas do Niego

  To Bring us to Him

  Pobierz PDF

  Plan | Karta

  Wizja

  „Pragnę, abyście przystąpili do Chrystusa […] i uczestniczyli w Jego zbawieniu i mocy Jego odkupienia”.

  OMNI 1:26
  Priorytety

  Priorytety

  • Naśladuj proroka
  • Zapraszaj znajomych na spotkania sakramentalne
  • Przynieś dane o przodkach do świątyni

  Cele

  • Przeczytaj ponownie przemówienia z konferencji generalnej.

  • Obiecaj sobie, że będziesz postępować zgodnie z naukami proroka, i sprawdzaj swoje postępy w każdą niedzielę.

  • W duchu modlitwy postaraj się znaleźć możliwości posługi.

  • Zapraszaj znajomych do domu oraz na zebrania sakramentalne i inne spotkania, aby mogli dowiedzieć się o Chrystusie.

  • Udostępnij swoim znajomym przesłania kościelne on-line.

  • Na radzie okręgu koncentruj się na tym, jak można wesprzeć swoich nowych przyjaciół w czynieniu postępów.

  • Pogłębiaj swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, pilnie zachowując dzień sabatu i wiodąc takie życie, by być godnym rekomendacji świątynnej.

  • Korzystaj ze strony internetowej FamilySearch, aby ustalić, którzy przodkowie mogą otrzymać obrzędy świątynne.

  • Przynieś dane o swoich przodkach do Domu Pana i służ pomocą innym osobom w tym zadaniu.

  Family

  Wskaźniki postępu

  Przywódcy okręgu i palika będą mogli sprawdzić postępy poprzez monitorowanie następujących kluczowych wskaźników ze Sprawozdania kwartalnego:

  • Wywiady dotyczące posługi
  • Obecność na spotkaniu sakramentalnym
  • Obdarowani członkowie posiadający aktualną rekomendację świątynną
  • Członkowie, którzy przedłożyli nazwiska swoich przodków celem wykonania obrzędów świątynnych

  Wdrażanie

  Ważną część Planu dla Obszaru stanowi przedsięwzięcie konkretnych działań mających na celu umożliwienie rodzinom i poszczególnym osobom uczestnictwa w dziele zbawienia.

  Przywódcy: Członkowie koordynujący rady palika i okręgu powinni z modlitwą poszerzać zakres swoich konkretnych działań, aby zrealizować cele, priorytety i wizję Obszaru. Przywódcy są zachęcani, aby z modlitwą rozważać nazwiska niektórych osób i poświęcić im swoją uwagę.

  Rodziny i poszczególne osoby: Rodziny i poszczególne osoby są zachęcane do ustalenia konkretnych, możliwych do osiągnięcia, celów i zapisania ich na kartkach, aby mogły skoncentrować swoje wysiłki na trzech najważniejszych punktach Planu dla Obszaru.

  Obowiązek i sprawdzanie postępów: Siedemdziesiąci Obszaru zachęcają prezydentów palików do zastanowienia się nad tym, co mogą zrobić, aby w znaczący sposób rozszerzyć zakres możliwości wdrażania Planu dla Obszaru i aby regularnie sprawdzać postępy. Prezydenci palików z kolei zachęcają biskupów do współpracy z przywódcami kapłańskimi i organizacji pomocniczych, aby rozszerzyć zakres możliwości wdrażania Planu dla Obszaru oraz sprawdzać postępy i zachęcać.