Pomoc uchodźcom

Gdansk

Pierwsze Prezydium prosi nas o uczestnictwo w lokalnych projektach niesienia pomocy uchodźcom.


Sytuacja, w której obecnie znajdują się uchodźcy, nie definiuje ich, jednakże nasza reakcja pomoże zdefiniować, kim jesteśmy my.


W duchu modlitwy określcie, co możecie zrobić, aby służyć uchodźcom, którzy mieszkają w waszych społecznościach.


Czerp natchnienie z działań innych ludzi, którzy pomagają uchodźcom.


Zaproszenie od Zbawiciela, by zmieniać świat na lepsze