Przesłanie Przywódców Obszaru

Moc wdzięczności

Wdzięczność jest nie tylko kluczem do osobistej radości. Motywuje nas także do tego, abyśmy byli błogosławieństwem dla innych ludzi i zmieniali świat na lepsze.

Straszy Helmut D. Wondra, Niemcy
Straszy Helmut D. Wondra, Niemcy Siedemdziesiąty w Obszarze Europy Środkowej

Jesienią 2020 r. pandemia COVID rzuciła świat na kolana. Każdy z nas był nią dotknięty w ten czy inny sposób.

Dla mnie pandemia oznaczała poważny problem, gdyż mój zawód związany jest z branżą turystyczną i kulturalną. Czekałem zatem z niecierpliwością, gdy dowiedziałem się, że nasz ukochany prorok, Prezydent Russell M. Nelson, wygłosi 20 listopada 2020 r. specjalne oświadczenie dla świata.

Na początku Prezydent Nelson powiedział o pewnych wyzwaniach, z którymi się mierzył w życiu i wyraził wielką troskę z powodu pandemii. Następnie powiedział:

„Istnieje jednak środek zaradczy — który może wydawać się zaskakujący — ponieważ jest on sprzeczny z naszą wrodzoną intuicją. Niemniej jego efekty zostały potwierdzone przez naukowców oraz ludzi wierzących.

Mówię o uzdrawiającej mocy wdzięczności”1.

Prezydent Nelson zaprosił nas do wykorzystania mediów społecznościowych jako naszego osobistego dziennika wdzięczności oraz do dziękowania Bogu w naszych codziennych modlitwach za niezliczone błogosławieństwa, jakie mamy w życiu.

Zastosowałem tę „terapię”, zaleconą przez Prezydenta Nelsona, i poczułem, że pozwala mi w tym trudnym czasie doświadczać uzdrowienia i mieć radosne, pełne wiary serce.

Moja pełnoetatowa misja jest jednym z głównych błogosławieństw w moim życiu. W tym czasie poznałem ludzi znajdujących się w najróżniejszych sytuacjach życiowych. Niektórzy zdawali się mieć wszystko, co jest potrzebne, aby wieść szczęśliwe życie. Poznałem też ludzi żyjących w skrajnej biedzie, cierpiących z powodu poważnych chorób i innych wyzwań, którzy byli stale napełnieni radością. Kiedy zastanawiałem się nad swoimi obserwacjami, zdałem sobie sprawę, że osoby, które promieniowały radością nawet w trudnych okolicznościach, były też zawsze wdzięczne. Przekonałem się, że wdzięczność jest kluczem do radości.

Zatem jak można rozwijać w sobie wdzięczność?

President Nelson - Give Thanks

Musimy znaleźć w życiu regularne okazje — momenty — każdego dnia, aby zatrzymać się i wyciszyć. Prezydent Nelson powiedział: „Czas ciszy to święty czas — czas, który ułatwia otrzymanie osobistego objawienia lub zaszczepia spokój”2.

W tych cichych chwilach możemy otworzyć oczy, uszy, a najbardziej serca, aby dostrzec, jak bardzo nasz Ojciec Niebieski kocha nas i obficie błogosławi. Możemy zobaczyć, że ostatecznie każdy moment naszego życia jest darem Boga. To napełni nas radością i wdzięcznością, pozwoli nam postrzegać nawet nieprzyjemne, bolesne doświadczenia życiowe coraz bardziej jako możliwości do nauki, osobistego rozwoju i wykształcenia cech Chrystusowych.

Jeśli nasze serce jest pełne wdzięczności, będziemy czuli naturalne pragnienie dzielenia się z innymi tym, co daje nam radość.

Wdzięczność jest nie tylko kluczem do osobistej radości. Motywuje nas także do tego, abyśmy byli błogosławieństwem dla innych ludzi i zmieniali świat na lepsze.

Jestem głęboko wdzięczny mojemu Ojcu w Niebie za obfite błogosławieństwa w moim życiu, a szczególnie za moją rodzinę i troskliwych ludzi u mego boku. Dziękuję Mu za wspaniały plan szczęścia i za mojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jest On wspaniałym przykładem tego, czym jest wdzięczność przez to, jak niezmiennie dziękował Ojcu. Bierzmy z Niego przykład i wykorzystujmy każdą okazję, aby dziękować Bogu i ludziom wokół nas za wszelkie dobro w naszym życiu. Jak wspaniale byłoby, gdyby nasze codzienne modlitwy były przede wszystkim wyrazem naszej wdzięczności!

Jestem stale wdzięczny Jezusowi Chrystusowi. Pokazał nam, jak żyć. Dał nam odpowiedzi na ważne życiowe pytania. Dokonał Zadośćuczynienia i tym samym utorował nam drogę powrotną do naszego Ojca Niebieskiego.

On jest moją nadzieją. Moje całe serce należy do Niego.


Przypisy

  1. „Uzdrawiająca moc wdzięczności”, Prezydent Russell M. Nelson, listopad 2020
  2. „Czego się uczymy i nigdy nie zapomnimy”, Prezydent Russell M. Nelson, konferencja generalna, kwiecień 2021