Materiały pomocy wzajemnej i samowystarczalności

„Ja przyszedłem, aby [mieli] życie i [obfitowali]” (Ew. Jana 10:10).