O nas

O nas

Informacje statystyczne (1 stycznia 2015)

Populacja: 38 500 000

Członkowie Kościoła: 1813

Kongregacje: 14

Misje: 1

Dystrykty: 3

Historia Kościoła w Polsce

Po latach ścisłej współpracy z rządem, w maju 1977 Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich uzyskał status prawny w Polsce. Urząd do Spraw Wyznań formalnie uznał Kościół w dokumencie podpisanym przez ministra Kazimierza Kąkola. W sierpniu 1977 Prezydent Kościoła, Spencer W. Kimball, wygłosił modlitwę w wypełnionym kwiatami warszawskim Ogrodzie Saskim, otwierając w ten sposób naród polski dla Ewangelii. Prezydent Kimball odmówił modlitwę w imieniu narodu polskiego. Wyraził wdzięczność za piękny kraj z tysiącami jezior, licznymi rzekami, cichymi lasami, urodzajnymi polami i mnóstwem bogactw naturalnych. Prosił o błogosławieństwo dla ludzi:

„Kochamy i cenimy dobry lud, który tutaj mieszka. Dobrze znamy straty i cierpienia jakich Polacy zaznali wskutek zniszczeń wojennych. Ludzie łączyli się, aby dodać sobie siły i dzięki pracowitości i poświęceniom odbudowali domy, miasta i zabytki i historyczne”

Modlił się do Pana, aby -

„uświęcił kraj i sprawił, aby jego przywódcy z oddaniem służyli temu wielkimu krajowi stwarzając wielkie szanse dla ludu, który tak wiele wycierpiał.

Prezydent Kimball prosił-

„aby żadna niegodziwość czy połączone siły zła nie powstały przeciwko temu ludowi, lecz żeby został wybawiony z rąk niegodziwych skrytobójców i wszelkich wrogów, aby pomieszały się na koniec złe uczynki wrogów, tak aby lud mógł żyć w pokoju i wygodzie i szczęściu i aby z wdzięcznością słuchał Słowa Pańskiego.”

Podczas wizyty Prezydenta Kimballa minister Kąkol spotkał się z przywódcami Kościoła. Na bankiecie w warszawskim Hotelu Victoria tak powiedział:

„Przy stole tym zasiadają ludzie z dwóch różnych krajów o odmiennych światopoglądach. Jedni z nas to zagorzali komuniści, drudzy wierni wyznawcy Boga. Niektórzy uważają, że nie potrafimy ze sobą współpracować, ale to nieprawda. Rząd nasz, tak samo jak i Wasz Kościół, uważa, że wysokie normy moralne są bardzo ważne w życiu. Cenimy tych, którzy postępują godnie i są dobrymi ludźmi. Mając to na uwadze, z przyjemnością witamy Wasz Kościół i jego pomoc w Polsce.”

Kiedy przywódcy Kościoła spotkali się z warszawskim arcybiskupem greckiego kościoła prawosławnego, powiedział im:

„Niech Bóg błogosławi wasze dzieło. Niech pokój i miłość kierują ludźmi.”

Podkreślił, że w Polsce wszystkie wyznania posiadają równe prawa. Prezydent Kimball spotkał się z polskimi świętymi, którzy wyrazili mu głęboką wdzięczność za wizytę w Polsce i przyrzekli pieczołowicie przestrzegać przykazań Pana oraz umacniać się nawzajem w wierze. Na przywódcę polskich świętych powołano Fryderyka Cherwińskiego, bohatera wojny oraz członka podziemia za czasów drugiej wojny światowej.

Wobec powiększającej się swobody wyznania, w roku 1988 członkowie Kościoła podjęli rozmowy z przedstawicielami rządu polskiego na temat planów budowy domu spotkań w warszawskiej dzielnicy Wola. Uroczystość położenia kamienia węgielnego, której przewodniczył starszy Russell M. Nelson z Rady Dwunastu Apostołów, odbyła się w czerwcu 1989. Uczestniczyli w niej również między innymi przewodniczący Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Wola - Andrzej Ostrowski, Jerzy Śliwiński - dyrektor ds. Wyznań Rady Narodowej m.st. Warszawy, Grzegorz Rydlewski - dyrektor ds. wyznań niekatolickich oraz jego poprzednik –Tadeusz Dusik. Na przyjęciu wydanym przez przewodniczącego Andrzeja Ostrowskiego, starszemu Nelsonowi wręczono oficjalne dokumenty zezwalające na rozpoczęcie budowy oraz dokumenty hipoteczne.

Podczas spotkania przywódców Kościoła z Władysławem Lorancem, polskim ministrem do spraw wyznań, w toku szczerej dyskusji omówiono zachodzące w Polsce zmiany polityczne i społeczne. Minister Loranc poinformował starszego Nelsona o nowych przepisach wchodzących w życie z dniem 19 maja, 1989, które gwarantują wolność wyznania i przekonań w Rzeczpospolitej Polskiej. Starszy Nelson przedyskutował ze stroną polską plany Kościoła co do pozyskiwania i umacniania wyznawców, powiększania liczby misjonarzy oraz błogosławienia ludu Polski i stwierdził, że może z ich strony oczekiwać pełnego poparcia dla wysiłków Kościoła.

Od roku 1977 misjonarze pracują nad przedstawieniem Polakom wieści Ewangelii.

W lipcu 1990 otwarto w Warszawie oficjalną siedzibę misyjną Kościoła. Polska Misja Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Warszawie była jedną z 267 misji rozsianych po całym świecie, których celem jest szerzenie wieści Ewangelii.

Mężczyźni i kobiety służą na własny koszt, aby przynieść narodowi polskiemu zasady nadziei i radości. Ponadto polscy święci mają obecnie szansę ponieść tę samą wieść tak do rodaków jak i do ludzi na całym świecie.


Historia Kościoła w Zełwągi

 

Statystyki europejskie

  • Członkowie Kościoła | 498,668
  • Misje | 42
  • Kongregacje | 1,458
  • Swiątynie | 11
  • Centra Historii Rodziny | 687

Statystyki światowe

Członkowie kościoła | 15,082,028

Misje | 406

Misjonarze | 88,000

Ośrodki szkolenia misjonarzy | 15

Świątynie | 144

Kongregacje | 29,253

Uniwersytety | 4

Studenci seminarium | 397,007

Studenci instytutu | 359,828

Centra Historii Rodziny | 4,789

Kraje z Centrami Historii Rodziny | 133

Ilość krajów, które otrzymały pomoc humanitarną (Since 1985) | 182

Misjonarze odpowiedzialni za niesienie pomocy społecznej | 11,925

Publikacje w językach | 189