Aktualne artykuły

Prezydent Eyring, podając przykład modlitwy Józefa, naucza nas o mocy modlenia się z wiarą.
Siostra Cordon przypomina nam, byśmy pozwolili naszemu światłu świecić i byśmy byli dobrym przykładem dla otaczających nas ludzi.
Prezydent Nelson przypomina nam o swej proroczej obietnicy, że kiedy będziemy używać poprawnej nazwy Kościoła, Ojciec Niebieski ześle nam Swą moc i błogosławieństwa.
Prezydent Nelson zachęca każdego, aby rozwinął w sobie umiejętność, by słuchać Go.
Prezydent Nelson mówi o niektórych kluczowych błogosławieństwach, jakie wynikają z Przywrócenia ewangelii Jezusa Chrystusa oraz o tym, jak ważne jest, abyśmy nadal byli pozytywnie nastawieni i napełnieni nadzieją.
Młoda dziewczyna z Islandii opowiada o doniosłym doświadczeniu związanym z modlitwą, które wzmocniło jej wiarę w Boga.
Zobacz, jak Księga Mormona ożywa we fragmencie I Ks. Nefiego 17:49, 51.
Zobacz, jak Księga Mormona ożywa we fragmencie Ks. Almy 32:12-13.