Aktualne artykuły

Starszy Gerrit W. Gong z Kworum Dwunastu Apostołów i Siostra Susan Gong przemawiają podczas uroczystego ogólnoświatowego spotkania dla młodych dorosłych, w czasie którego przekazują trzy wskazówki, które pomogą ci stać się dzielnym w świadectwie o Chrystusie.
Chór Tabernakulum i Orkiestra z Placu Świątynnego wykonują pieśń pt. „Come, Thou Fount of Every Blessing” w aranżacji Macka Wilberga
Poprzez Jezusa Chrystusa dana jest nam siła do dokonania trwałej zmiany. Kiedy zwrócimy się do Niego z pokorą, On zwiększy naszą zdolność dokonywania zmian.
Lisa L. Harkness przypomina nam o naukach Zbawiciela, jak poczuć spokój i ukojenie, nawet kiedy napotykamy przeciwności.
Chór Tabernakulum i Orkiestra z Placu Świątynnego prezentują chór „Hallelujah” z oratorium „Mesjasz” Georga Friedricha Händla.
Michelle D. Craig zachęca nas, abyśmy poprzez moc Ducha Świętego spróbowali mieć takie 'oczy, aby widzieć' siebie i bliźnich tak, jak widzi nas Chrystus.
Chór Tabernakulum i Orkiestra z Placu Świątynnego wykonuje pieśń pt. „Come, Come, Ye Saints” [Naprzód marsz, święci]
Neil L. Andersen zachęca nas, abyśmy na co dzień więcej mówili o Chrystusie z naszymi przyjaciółmi.