Aktualne artykuły

Czasami łatwo jest uznać członków naszej rodziny za pewnik - zwłaszcza mamy.
Pamiętając o darczyńcy, bardziej doceniamy wszystko, co otrzymujemy w życiu.
Henry B. Eyring opowiada, jak wyrażanie wdzięczności może sprawić, że zachowamy w pamięci więcej udzielonych nam błogosławieństw.
Czasami dobrze jest zatrzymać się, podnieść wzrok i przywołać w pamięci wszystko, za co możemy być wdzięczni.
Gdy skupiamy się tylko na sobie, możemy łatwo zapomnieć o ludziach wokół nas. Koncentrowanie się na bliźnich przypomina nam o wszystkim, co zostało nam dane.
Kiedy życie wydaje się koszmarem, bycie wdzięcznym i szczęśliwym może przynieść nam nadzieję.
Okazywanie wdzięczności i szczęścia może wpłynąć pozytywnie na osoby, które spotykamy, i na nas.
Generalny Prezydent Organizacji Młodych Mężczyzn Steven J. Lund i Prezydent Jan E. Newman, Doradca w Generalnym Prezydium Szkoły Niedzielnej z radością przemówią do młodzieży z Europy z Zoetermeer, w Holandii.