Aktualne artykuły

The Tabernacle Choir at Temple Square wykonuje pieśń pt. „Z Bogiem zostań, aż spotkamy się” według aranżacji Macka Wilberga. Tekst: Jeremiah E. Rankin. Muzyka: William G. Tomer.
Na ścieżce przymierza znajdziemy niezbędne błogosławieństwa przebaczenia i oczyszczenia z grzechu.
Za sprawą Jezusa niepowodzenia nie są tym, co nas definiuje. Jednakże mogą nas udoskonalić.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square wykonują pieśń pt. „I Know That My Savior Loves Me”; autorzy: Tami Jeppson Creamer i Derena Bell, aranżacja: Ryan Murphy.
Naszym obowiązkiem jest bycie wzorem życzliwości, inkluzji i uprzejmości oraz darzenie bliźnich miłością Chrystusową.
W społeczeństwie, które traci kontakt z poczuciem realności boskiej misji Jezusa Chrystusa, coraz bardziej niezbędne jest znajdowanie sposobów na ponowne zbliżenie się do Pana, nawiązanie osobistej relacji z Nim oraz bardziej satysfakcjonujące, szczęśliwsze życie.
Zgoda na to, by Bóg zwyciężał w naszym życiu, zaczyna się od wiary w to, że On pragnie nas prowadzić.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square wykonują pieśń pt. „All Things Bright and Beautiful”; melodia angielska, aranżacja: Mack Wilberg.