Aktualne artykuły

Naszą największą radością jest nieść pomoc bliźnim. To jest kluczowe, by stać się prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa.
The Tabernacle Choir i Orchestra at Temple Square wykonują austriacką kolędę pt. „Still, Still, Still” w aranżacji Macka Wilberga.
Zapraszamy do Muzeum Karola Dickensa w Londynie i starożytnego amfiteatru w Hiszpanii na grudniowy koncert i opowieść o świątecznych tradycjach.
Zaproś w tym roku ducha Świąt Bożego Narodzenia do swojego domu, przyjmując przesłanie misjonarzy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.
Podróżuj z Józefem i Marią z Nazaretu do Betlejem. Poczuj zdziwienie pasterzy przebywających na równinach Judei. Raduj się z mędrcami klęczącymi przed Światłością Świata — naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem.
Alex Sharpe zaprasza nas na bożonarodzeniowy koncert nadziei i radości upamiętniający narodziny naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa.
Zobacz, jak Księga Mormona ożywa we fragmencie Ks. Almy 32:12-13.
Zobacz, jak Księga Mormona ożywa we fragmencie Ks. Mosjasza 5:1-2