Aktualne artykuły

Starszy Uchtdorf zaprasza wszystkich, aby przyszli i współprzynależeli do Kościoła Pana.
Możemy być bardziej życzliwi. Możemy być bardziej kochający. Możemy czuć się bardziej spełnieni, gdy postrzegamy siebie nawzajem tak, jak widzi nas Bóg.
Obejrzyjcie efekt współpracy Lizzy Newbold (śpiew) z grupą taneczną Salt Contemporary Dance. Słowa: Nik Day, choreografia: Michelle H. Nielsen.
Nieważne, jakie przyklejono nam etykiety — Bóg widzi nas takimi, jakimi naprawdę jesteśmy, i kocha nas bez względu na wszystko.
Kobiety i mężczyźni pełniący ochotniczo rolę osób posługujących w kongregacjach Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Europie korzystają z rozrastającego się programu pomocy osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego.
Żyjcie zgodnie z zasadą włączania bliźnich do wspólnoty. Kochajcie się wzajemnie. Bądźcie życzliwi dla siebie pomimo największych różnic. Traktujcie się wzajemnie z szacunkiem i uprzejmością.
The Tabernacle Choir at Temple Square śpiewa pieśń pt. „My Heavenly Father Loves me” [Mój Ojciec kocha mnie].
Bóg tak uczynił wszystko i wszystkich, że jest różnorodność. Możemy się różnić i wciąż być razem. Nie musimy być tacy sami, aby być jednością.