Priorytety Obszaru Europy Środkowej

Boże dzieło zbawienia i wywyższenia

“Gdy przychodzimy do Chrystusa i pomagamy bliźnim zrobić to samo, uczestniczymy w Bożym dziele zbawienia i wywyższenia. […] Dzieło zbawienia i wywyższenia koncentruje się na czterech wyznaczonych przez Boga obowiązkach.” (Podręcznik ogólny 1.2):

Priorytety Obszaru Europy Środkowej 2024

“Często wracaj do zasad opisanych w tym rozdziale. W duchu modlitwy dąż do poznawania tego, co możesz robić, aby pomagać wypełniać cele Boga w życiu osób, którym służysz. Bóg tobą pokieruje poprzez podszepty Ducha Świętego. Trudzenie się z Panem w Jego winnicy przyniesie ci wielką radość (zob. Ks. Jakuba 5:70–72).” (Podręcznik ogólny 1.4)

 

=> Dla przywódców