Ataki i strategie przeciwdziałania

Przesłanie od Przywódców Obszaru

Straszy Helmut D. Wondra, Austria
Straszy Helmut D. Wondra, Austria Siedemdziesiąty Obszaru

Wiara w Jezusa Chrystusa jest fundamentem mojego życia. Ponowne zjednoczenie się z Nim i Ojcem Niebieskim to moje największe pragnienie w odniesieniu do mnie i mojej rodziny.

Celem Kościoła Jezusa Chrystusa jest zaproszenie wszystkich do przyjścia do Chrystusa i udziału w Jego Zbawieniu. Niemniej we współczesnym świecie nie jest łatwo wzmacniać naszą wiarę w Zbawiciela. Prezydent Russell M. Nelson nauczał: „Przeciwnik w coraz szybszym tempie zwiększa swe ataki na wiarę, na nas i na rodziny. By duchowo przetrwać, potrzebujemy strategii przeciwdziałania i profilaktyki“1.

Jedną ze strategii, jaką Pan dał nam poprzez Swojego proroka, jest „[Kościół skoncentrowany] na domu; domu umacnianym przez wszystko to, co dzieje się w budynkach naszych gmin, okręgów i palików“2 . Codzienne studiowanie pism świętych wspierane lekturą podręcznika do studiowania „Przyjdź i naśladuj mnie” będzie niezbędne, aby obrócić nasze domy w „[sanktuaria] wiary”3.

Czy rzeczywiście studiowanie pism świętych ma moc, żeby to sprawić?

Kilka lat temu musiałem poradzić sobie z trudnym problemem. Zrozumiałem, że aby stawić czoło temu wyzwaniu, muszę wspiąć się na wyższy poziom duchowości. Dlatego modliłem się, żeby dowiedzieć się, co muszę zrobić, aby rozwinąć w sobie więcej duchowej siły. W odpowiedzi na moje modlitwy otrzymałem natchnienie, by studiować Księgę Mormona pilniej niż kiedykolwiek do tej pory. Wcześniej czytałem Księgę Mormona wiele razy, ale teraz postanowiłem studiować ją intensywniej i bardziej w duchu modlitwy niż do tej pory. W rezultacie mogłem odczuwać zwiększoną duchowość każdego dnia, moja wiara w Jezusa Chrystusa została wzmocniona, a sam otrzymałem siłę potrzebną do rozwiązania problemu.

Pisma święte naprawdę emanują duchową mocą, której tak bardzo potrzebujemy w dzisiejszych czasach. W pismach świętych odnajdujemy odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania. Kiedy studiujemy je codziennie z rodzinami lub przyjaciółmi, a także dzielimy się naszymi przemyśleniami i doświadczeniami, wzmacniamy nasze relacje ze sobą i z naszym Ojcem Niebieskim.

Kto by przypuszczał, że kiedy wprowadzono podręcznik „Przyjdź i naśladuj mnie” i Prezydent Nelson powiedział nam, że nadszedł już czas, by „zmienić swoje domy w centrum uczenia się ewangelii”4, kilka miesięcy później nasze możliwości chodzenia do kościoła dla duchowego odżywienia będą bardzo ograniczone? Możemy być tylko wdzięczni Panu, że w porę przygotował nas na ten czas!

Wraz z moją rodziną czuję się błogosławiony wiedzą, jaką daje mi podręcznik „Przyjdź i naśladuj mnie”. Mając wypełnione po brzegi grafiki, a także wiele obowiązków i zainteresowań, nie zawsze łatwo jest nam znaleźć czas i spokój, jakiego potrzebujemy do codziennego czytania i studiowania wspólnie pism świętych. Musieliśmy je uczynić priorytetem, aby ten plan naprawdę zadziałał. Nie zawsze, kiedy studiujemy ewangelię wspólnie z rodziną, doświadczamy duchowego olśnienia, ale nasze codzienne studiowanie bardzo pomaga nam w lepszym poznawaniu Zbawiciela, w zapraszaniu do naszego domu Jego Ducha i minimalizowaniu wpływu przeciwnika w naszej rodzinie.

Rozmawiałem z kilkoma rodzinami i pytałem je o doświadczenia z podręcznikiem „Przyjdź i naśladuj mnie”. Ciekawe było uświadomienie sobie, że każda rodzina musiała odnaleźć swój własny czas i sposób wspólnego studiowania tego przewodnika. Niemniej każda rodzina, która w modlitwie prosiła o objawienie im najlepszego dla nich sposobu studiowania, była w stanie doświadczyć błogosławieństw z tym związanych.

Oby nasze codzienne wysiłki w odniesieniu do studiowania pism świętych pomogły nam w prawdziwym nawróceniu się, lepszym poznawaniu Chrystusa i stawaniu się takimi jak On.

Przypisy

1. Russell M. Nelson, „Uwagi na rozpoczęcie“, Liahona, listopad 2018

2. Russell M. Nelson, „Uwagi na rozpoczęcie“, Liahona, listopad 2018

3. Russell M. Nelson, „Stawanie się przykładnymi świętymi w dniach ostatnich”, Liahona, listopad 2018

4. Russell M. Nelson, „Stawanie się przykładnymi świętymi w dniach ostatnich”, Liahona, listopad 2018