W Księdze Mormona odnajdziesz odpowiedzi na pytania duszy

  Co się z nami dzieje po śmierci?

  Księga Mormona

  Zobacz, jakie odpowiedzi daje Księga Mormona, żyjący w naszych czasach prorok i inni ludzie.

  Zobacz, jakie odpowiedzi daje Księga Mormona, żyjący w naszych czasach prorok i inni ludzie.

  Dowiedz się, jak rodzina Wooleyów przetrwała stratę syna i jak odnaleźli nadzieję, że go ponownie zobaczą.

  Jego ojciec nie żył na tyle długo, by zobaczyć, jak kończy szkołę. Dwójka jego dzieci zmarła, zanim mógł je wychować. Wie jednak, że przed nim nadal są wyjątkowe przeżycia, które będzie dzielił z najbliższymi, którzy odeszli.

  Przeczytaj rozdział Alma 40, abydowiedzieć się, w jaki sposób Chrystus przyczynia się do zmartwychwstania wszystkich ludzi.

  Zamów bezpłatny egzemplarz | Czytaj ją on-line

  Przeczytaj przemówienie pt. ‘Małżeństwo celestialne’ [Çelestial Marriage'] wygłoszone przez Prezydenta Nelsona