Dokument „Rodzina: Proklamacja dla świata”

Dowiedz się, jakie są wierzenia członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach na temat małżeństwa i rodziny?

Dokument „Rodzina: Proklamacja dla świata”
Święci w dniach ostatnich wierzą, że małżeństwo i rodzina stanowią element planu, jaki Bóg przygotował dla Swoich dzieci.

Dokument „Rodzina: Proklamacja dla świata” to dokument świadczący o naukach Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na temat małżeństwa, dzieci i rodziny (Ensign lub Liahona, listopad 2010, str. 129). Kiedy ponad 20 lat temu były Prezydent Kościoła, Gordon B. Hinckley, po raz pierwszy publicznie przeczytał treść Proklamacji, członkowie Kościoła byli wdzięczni za to, że otrzymali proste i jasne nauki na temat rodziny. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich doceniają ten dokument zarówno za to, że stanowi głębokie przesłanie, jaki i niezwykle potrzebne objawienie w tym stale zmieniającym się świecie, które zawiera Boże normy dotyczące małżeństwa i rodziny (zob. Bonnie L. Oscarson, „Obrończynie Proklamacji”, Ensign lub Liahona, maj 2015, str. 14–15). Poniżej dowiesz się więcej o wierzeniach świętych w dniach ostatnich na temat małżeństwa i rodziny.

Czego naucza dokument „Rodzina: Proklamacja dla świata”?

Proklamacja na temat rodziny zawiera konkretne rady skierowane do mężów, żon, matek i ojców. Naucza, że „małżeństwo między mężczyzną i kobietą jest wyświęcone od Boga i […] rodzina zajmuje centralne miejsce w planie Stworzyciela dotyczącym wiecznego przeznaczenia Jego dzieci” („Rodzina”, str. 129). Naucza także, że nim przyszliśmy na ten świat, „[znaliśmy i czciliśmy] Boga jako swojego Wiecznego Ojca” i że plan przygotowany przez Boga dla rozwoju Jego dzieci wymagał, abyśmy narodzili się na ziemi, otrzymali fizyczne ciała i mieli możliwość powrotu do Jego obecności i ponownego życia z naszymi rodzinami po śmierci („Rodzina”, str. 129). Nauki zawarte w proklamacji na temat rodziny mają na celu pomóc wszystkim rodzinom — nie tylko świętym w dniach ostatnich — odnaleźć szczęście.

Jakie są prawdziwe wierzenia członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na temat małżeństwa?

Święci w dniach ostatnich wierzą, że małżeństwo pomiędzy mężczyzną a kobietą stanowi konieczny element planu, jaki Bóg przygotował dla Swoich dzieci. Wierzą także, że mąż i żona „mają święty obowiązek, aby kochać i dbać o siebie nawzajem” („Rodzina”, str. 129). Dla członków Kościoła „udane małżeństwa i rodziny powstają i trwają w oparciu o zasady wiary, modlitwy, pokuty, przebaczenia, szacunku, miłości, współczucia, pracy i zdrowej rekreacji” („Rodzina”, str. 129). Święci w dniach ostatnich wierzą, że mąż i żona powinni pomagać sobie nawzajem jako równi partnerzy i że osoby, które nie wypełniają swoich obowiązków rodzinnych, dopuszczają się cudzołóstwa lub molestują współmałżonka albo potomstwo, są odpowiedzialne przed Bogiem za swoje czyny (zob. „Rodzina”, str. 129).

Jakie są prawdziwe wierzenia członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na temat dzieci i rodziny?

Święci w dniach ostatnich wierzą w nauki zawarte w proklamacji na temat rodziny, zgodnie z którymi „dzieci mają prawo do tego, aby przyjść na świat w prawnie zaślubionym związku” („Rodzina”, str. 129). Ponadto wierzą również, że „dzieci są darem [czyli błogosławieństwem od] Pana” (Psalm 127:3). Według świętych w dniach ostatnich „rodzice mają święty obowiązek wychowywania swoich dzieci w miłości i prawości, zaspokajania ich potrzeb fizycznych i duchowych, nauczania ich miłości i służby wzajemnej, zachowywania przykazań Boga i bycia przestrzegającymi prawa obywatelami, niezależnie od tego gdzie mieszkają” („Rodzina”, str. 129). Obowiązki rodzinne mają ogromne znaczenie dla członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

W jaki sposób mogę dowiedzieć się więcej na temat tego, w co wierzą członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich?

Święci w dniach ostatnich wierzą, że posiadanie rodziny wiąże się nie tylko z obowiązkami, ale także ze wspaniałymi błogosławieństwami. Możliwość bycia członkiem rodziny stanowi wyraz Bożej miłości dla nas i Bóg obdarzył nas rodzinami, „aby pomóc nam stać się tym, kim On by chciał” (Matthew Neeley, „The Family Is of God”, Friend, październik 2008, str. 28–29). Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jakie są przekonania Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i jaki plan ma Bóg dla ciebie i twojej rodziny, odwiedź stronę: AbyPrzyszlidoChrystusa.org.