Domowy wieczór rodzinny: tradycja Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Rodziny świętych w dniach ostatnich spędzają razem czas podczas domowych wieczorów rodzinnych.

Rodziny świętych w dniach ostatnich spędzają razem czas podczas domowych wieczorów rodzinnych.
Rodziny świętych w dniach ostatnich spędzają razem czas podczas domowych wieczorów rodzinnych.

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wierzą, że Bóg dał nam rodziny, aby pomóc nam stać się takimi ludźmi, jakimi On pragnie, abyśmy byli. Wierzą, że rodzina jest ustanowiona przez Boga i że Bóg pragnie, abyśmy nawet po śmierci byli w niebie razem z naszymi rodzinami. Nie dziwi zatem zupełnie fakt, że święci w dniach ostatnich uważają czas spędzany z rodziną w tym świecie za sprawę priorytetową!

Czym jest domowy wieczór rodzinny?

Święci w dniach ostatnich są nakłaniani, by rezerwowali jeden wieczór w tygodniu na wspólną naukę i zabawę z rodziną. Ten czas nazywa się domowym wieczorem rodzinnym. Organizowanie przez świętych w dniach ostatnich domowych wieczorów rodzinnych to tradycja, która liczy już sobie ponad sto lat (zob. „100 lat domowego wieczoru rodzinnego”, Liahona, kwiecień 2015, str. 80). Zazwyczaj domowe wieczory rodzinne odbywają się w poniedziałki, ale może to być dowolny dzień tygodnia.

Co rodziny świętych w dniach ostatnich robią podczas domowych wieczorów rodzinnych?

Domowy wieczór rodzinny to czas na zacieśnianie rodzinnych więzi. To czas, kiedy członkowie rodzin pogłębiają swoje relacje. To, czym rodzina zajmuje się podczas wieczoru rodzinnego, zależy od jej preferencji — może to być coś prostego lub coś, co wymaga przygotowania — najważniejsze jest, aby spędzać czas razem i dobrze się bawić. Wiele rodzin świętych w dniach ostatnich rodzin lubi w ten dzień w coś pograć, uprawiać razem sport, śpiewać, służyć bliźnim, podjadać słodkości i dzielić się swoimi talentami. Święci w dniach ostatnich wierzą, że organizowanie wieczorów rodzinnych sprawia, że dom przepełniają spokój, miłość i poczucie jedności.

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich to chrześcijanie i wierzą również, że domowy wieczór rodzinny to czas na to, aby rodzice nauczali dzieci ewangelii Jezusa Chrystusa. Święci w dniach ostatnich wierzą, że wychowując dzieci, należy kierować się nauką Biblii, która mówi: „Napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana” (zob. List do Efezjan 6:4). Inny tom pism świętych uznawanych przez członków naucza rodziców, że mają „uczyć swoje dzieci, aby się modliły i postępowały zacnie przed Panem” (zob. DiP 68:28). Stosując się do tej rady, wiele rodzin świętych w dniach ostatnich rozpoczyna i kończy wieczór rodzinny modlitwą. Podczas tych wieczorów rodziny studiują też wspólnie słowo Boże i omawiają pytania lub wątpliwości, jakie ich członkowie mogą mieć na tematy związane z ewangelią.

Jak mogę poznać plan, jaki Bóg ma dla mojej rodziny?

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o innych poglądach świętych w dniach ostatnich na temat rodziny i ciekawi cię, czego Bóg pragnie dla twojej rodziny? Aby dowiedzieć się więcej o planie Boga dla rodzin, odwiedź stronę: abyprzyszlidochrystusa.org.