Góry do przebycia

Góry do przebycia

Poiana Braşov, Rumunia — Poiana Braşov, znany kurort narciarski w Rumunii, był w tym roku miejscem zgromadzenia podczas Konferencji dla młodych dorosłych stanu wolnego z Europy Wschodniej organizowanej przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Pośród najwyższych szczytów Karpat na wysokości 1020 metrów n.p.m. odbyła się konferencja, której motto brzmiało: „Góry do przebycia”. Zostało ono wybrane przez komitet organizacyjny z krajów gospodarzy: Rumunii i Mołdawii. Ponad 150 młodych ludzi z 9 zaproszonych krajów oraz z 7 innych państw spotkało się w pięknym hotelu Alpin, aby cieszyć się niesamowitymi chwilami w dniach od 21 do 25 lipca 2015 roku.

Członkowie komitetu wyjaśnili, że temat przewodni został wybrany dla odzwierciedlenia pokonywania przeszkód, którym muszą stawiać czoła młodzi ludzie zarówno w kwestiach duchowych, jak i doczesnych. Takimi wyzwaniami może być zdobycie odpowiedniego wykształcenia, rozpoczęcie pracy zawodowej, znalezienie męża lub żony oraz pozostanie silnym w wierze w świecie pogrążonym w chaosie. Wspaniali nauczyciele z kościelnego programu kształcenia Seminarium i Instytutu Religii przyjechali z całej Europy, aby poruszyć te kwestie podczas porannych lekcji.

„Wspaniale było skupić się na duchowych sprawach w otoczeniu wielu młodych ludzi, którzy tak samo jak ja, dążą do tego, aby modlić się, czytać pisma święte i podstępować według przykazań” — powiedział Davey Runnells, jeden z uczestników.

Popołudniami odbywały się warsztaty dla chętnych: podstawy fotografii, origami, próby chóru, historia rodziny oraz duży projekt służby. Uczestnicy zwiedzili też dobrze znany w Rumunii zamek Bran — zabytek, jak też punkt orientacyjny — który znajduje się niedaleko hotelu, a powadzi do niego szlak turystyczny pośród gór.

Każdego wieczoru przywódcy Kościoła, utalentowani mówcy, byli natchnieniem dla uczestników, którzy mieli podjąć decyzje, kim chcą się stać oraz poczynić zmiany na lepsze w osobistym życiu. Młodzi dorośli stanu wolnego mieli możliwość wysłuchania między innymi Starszego Timothy’ego Dychesa, drugiego doradcy w Prezydium Obszaru, który udał się do Rumunii w celu wygłoszenia przemówienia do młodych ludzi zgromadzonych na tej konferencji. Skomentował później:

„Po powrocie do domu byliśmy przepełnieni wdzięcznością za pamiętny czas spędzony podczas konferencji dla MDSW w Poiana Braşov. Szczerze pragniemy, aby młodzi ludzie — młodzi dorośli stanu wolnego — odczuwali miłość Boga i Zbawiciela podczas wspólnych spotkań. W życiu można dokonać zmian i pokolenia będą pobłogosławione”.

Inni goście obecni podczas tej konferencji to Randall Ridd, drugi doradca w Generalnym Prezydium Młodych Mężczyzn oraz jego żona, jak też Prezydent Rumuńsko–Mołdawskiej Misji, Prezydent i Siostra Ivory.

Po naukach przepełnionych natchnieniem był czas na rekreację, aby młodzi ludzie lepiej poznali się nawzajem i nawiązali przyjaźnie, które mogą trwać przez całe życie.

„Byłem na wielu konferencjach MDSW, a ta jak dotąd jest najlepsza ze wszystkich. Jest dobrze zorganizowana, plan jest spójny, a wszystko dobrze się układa. Nauczyciele są wspaniali, a miejsce jest wręcz zachwycające! Wszystko to składa się na liczne osobiste objawienia oraz sprzyja nawiązywaniu nowych przyjaźni!” — powiedział Viktor Vékony z Węgier, który służył na misji w Rumunii.

Podczas całej konferencji czuło się niesamowitego ducha współpracy i podekscytowania. Jeden z uczestników powiedział, że próbował „każdego dnia czerpać ze wszystkich dostępnych zajęć, zanim powróci do rzeczywistości”. Inni mawiali: „Ten tydzień na zawsze zapadnie mi w pamięci”.

Młodzi ludzie przyjechali we wtorek po południu, mając wiele oczekiwań. Byli obcymi, których łączy wspólna wiara. Dla wielu przybycie wiązało się z poświęceniem finansowym, jak też i poświęceniem czasu. W sobotni poranek rozstawali się jako przyjaciele, którzy doświadczyli wspólnie tego, co pomoże im przebyć góry, przed którym stoi każdy z nich.

„Uczestnictwo w tej konferencji było wielkim przywilejem” — powiedziała Ondřej Dítě przed wyjazdem.

Kraje uczestniczące:

Kraje zaproszone do uczestnictwa: Rumunia, Mołdawia, Węgry, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Chorwacja i Serbia.

Inne kraje biorące udział: Cypr, Stany Zjednoczone, Austria, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Tahiti.