Informacje na temat chrztu Jezusa Chrystusa

Tak jak Jezus Chrystus został ochrzczony, tak i my wszyscy musimy zostać ochrzczeni, aby pewnego dnia powrócić do życia z Bogiem. Dowiedz się więcej na temat biblijnego opisu chrztu Jezusa i tego, w jaki sposób możemy naśladować Jego przykład.

Jezus Chrystus przyjął chrzest: przeczytaj, co na ten temat mówi nam Biblia

Dlaczego Jezus Chrystus został ochrzczony?

Kiedy Jezus Chrystus był na ziemi, własnym przykładem nauczał, że wszyscy musimy zostać ochrzczeni. Niektórzy mogą się zastanawiać, czy w dzisiejszych czasach chrzest nadal ma  tak duże znaczenie. Z biblijnego opisu chrztu Jezusa Chrystusa dowiadujemy się, że obrzęd ten jest integralną częścią planu naszego kochającego Ojca w Niebie dla wszystkich Jego dzieci.

Jezus Chrystus był jedyną doskonałą osobą, jaka kiedykolwiek żyła na tym świecie (zob. Oddani wierze [2004], str. 182–188). Nigdy nie dopuścił się grzechu. Wiódł doskonałe życie, aby pokazać nam, jak powinniśmy żyć, abyśmy mogli po śmierci powrócić do naszego Ojca w Niebie. Mimo że nie ciążyły na Nim żadne grzechy i nie potrzebował ich odpuszczenia, Jezus Chrystus zdecydował się przyjąć chrzest, aby dać nam przykład do naśladowania (zob. Ew. Mateusza 3:13–15).

Co się wydarzyło podczas chrztu Jezusa Chrystusa?

Biblia naucza, że Jezus został ochrzczony przez Swego kuzyna — Jana Chrzciciela (zob. Ew. Mateusza 3:13). Bóg dał Janowi specjalną moc i upoważnienie dokonywania chrztów (zob. Przewodnik po pismach świętych: Jan Chrzciciel). Tę moc i upoważnienie, by dokonywać chrztów, nazywamy kapłaństwem. W obecnych czasach jedynym kościołem posiadającym to samo upoważnienie, by udzielać chrztów, które posiadał Jan, jest Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (aby dowiedzieć się więcej na temat Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, odwiedź stronę abyprzyszlidochrystusa.org).

Jezus Chrystus został ochrzczony ponad 2000 lat temu, jednak chrzest jest równie ważny dla ludzi w naszych czasach.
Jezus Chrystus został ochrzczony ponad 2000 lat temu, jednak chrzest jest równie ważny dla ludzi w naszych czasach.

Podczas chrztu Jezusa w rzece Jordan (zob. Ew. Marka 1:9) Bóg Ojciec przemówił z niebios. Powiedział, że Jezus był tym, którego sobie „[upodobał]” (zob. Ew. Mateusza 3:17). Takie same uczucia Bóg żywi wobec nas, kiedy decydujemy się przyjąć chrzest. Swoimi uczynkami okazujemy wówczas, że Go kochamy i chcemy podążać za przykładem Jezusa Chrystusa.

Podczas chrztu Jezusa Chrystusa był również obecny Duch Święty (zob. Ew. Mateusza 3:16). Kiedy przyjmujemy chrzest, my również możemy otrzymać dar Ducha Świętego. Ten szczególny dar sprawia, że Duch Święty może nas prowadzić i udzielać nam pomocy. Dzięki niemu mocniej odczuwamy miłość Boga w swoim życiu. Kiedy przyjmujemy chrzest i wiedziemy prawe życie, Duch Święty może zawsze nam towarzyszyć.

Dokonując chrztu Jezusa Chrystusa, Jan całkowicie zanurzył Go w wodzie. Ten rodzaj chrztu to tak zwany chrzest przez zanurzenie. My również możemy zostać ochrzczeni przez zanurzenie, tak samo jak Jezus. Całkowite zanurzenie w wodzie symbolizuje całkowite odpuszczenie grzechów, które następuje podczas chrztu. „Pogrzebanie” w wodzie, a następnie powstanie z niej to również symbol nowego życia, które otrzymujemy, kiedy decydujemy się podążać za Jezusem Chrystusem i wiary, że dzięki Niemu pewnego dnia powstaniemy z grobu (zob. List do Rzymian 6:1–4). (Aby obejrzeć film o chrzcie Jezusa Chrystusa przez zanurzenie, kliknij tutaj).

Co chrzest Jezusa Chrystusa znaczy dla ciebie?

Każdy z nas musi przyjąć chrzest, aby pewnego dnia powrócić do życia z Bogiem. Aby dowiedzieć się więcej na temat życia Jezusa Chrystusa i tego, w jaki sposób możesz przyjąć chrzest, odwiedź stronę internetową: abyprzyszlidochrystusa.org.