Berlin, Niemcy

Kościół Jezusa Chrystusa zapewnia największą grupę wolontariuszy na Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w 2023 r.

Ponad 700 młodych dorosłych wolontariuszy w ramach sponsorowanej konferencji na Olimpiadach Specjalnych w Berlinie

Ponad 700 młodych dorosłych członków i przyjaciół Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zebrało się w zeszłym tygodniu w Berlinie na ogólnoeuropejskiej konferencji dotyczącej służby podczas Olimpiad Specjalnych w 2023 r. Jako wolontariusze zostali również zaproszeni do udziału w wielkiej ceremonii otwarcia igrzysk na berlińskim Olympiastadion, w której wzięło udział około 50 tys. widzów.

Konferencja rozpoczęła się w piątek 16 czerwca 2023 r., a zakończyła w niedzielę 25 czerwca. Uczestnicy konferencji przybyli z całego świata, w większości z Europy, reprezentując łącznie 48 krajów.

Dwóch młodych dorosłych, Dan Winkler z Niemiec i Tabita Aversa z Brazylii, było częścią zespołu organizacyjnego konferencji kościelnej. „Wszystkie elementy tej konferencji opierały się na pomaganiu innym ludziom”, mówi Tabita. „Naszym podstawowym planem była pomoc w Olimpiadach Specjalnych przez cały dzień, a w wieczorem mieliśmy zaplanowane dodatkowe zajęcia”, kontynuuje. „Mam nadzieję, że wszyscy poczuli miłość, którą Bóg ma dla wszystkich Swoich dzieci. Ta miłość zmotywowała mnie do pomocy przy tej konferencji i mam nadzieję, że wszyscy poczuli to samo, spędzając razem czas i robiąc coś dobrego dla innych ludzi”, podsumowuje Tabita.

„Ta konferencja różniła się nieco od tego, co zwykle robimy, ponieważ nie chodziło tylko o to, aby dobrze się bawić, integrować się czy wzrastać duchowo, ale także o to, co mogliśmy ofiarować, czyli czas, siłę i talenty, aby służyć innym ludziom”, mówi Dan. „Olimpiady Specjalne to służba ludziom w naszym społeczeństwie, którzy szczególnie potrzebują dodatkowego wsparcia. Mają oni pewne ograniczenia, które wymagają większego zaangażowania niż to, jakie normalnie przeznaczamy na taką konwencję”, kontynuuje. „Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy poczuli tego wyjątkowego ducha służby i podzielą się nim z ludźmi na całym świecie. To może stać się czymś znacznie większym niż tylko dobrym wspomnieniem z konferencji, może przeistoczyć się w ruch, który zjednoczy nas, niezależnie od granic, ze wszystkimi wokół nas”, podsumowuje Dan.

Kościół w Europie zapewnił zakwaterowanie, wyżywienie i zajęcia towarzyskie wszystkim uczestnikom konferencji, w tym członkom i przyjaciołom Kościoła w wieku od 18 do 35 lat. Organizacja Olimpiad Specjalnych zapewniła transport publiczny, usługi przewozowe, sprzęt dla wolontariuszy, szkolenia i zadania obejmujące ponad 21 ról, które wypełniali wolontariusze. Wolontariusze mogli uczestniczyć przez okres pięciu dni lub przez cały czas.

„Współpraca z dużymi grupami, takimi jak Kościół Jezusa Chrystusa, to miłe doświadczenie, zarówno dla grup, jak i dla nas”, mówi Oliver Büttel, kierownik Olimpiad Specjalnych ds. wolontariatu. „Grupy zawsze trzymają się razem i są pomocne, ponieważ są niezawodne i godne zaufania. Odgrywają one dużą rolę w wolontariacie”, kontynuuje Oliver Büttel. „Mamy nadzieję, że dzięki pomocy Kościoła wzrośnie świadomość na temat integracji w społeczeństwie, nie tylko ze względu na wagę samego tematu, ale także skalę i potrzebę tego istotnego wydarzenia multisportowego”.

Aby zapisać się na konferencję dotyczącą służby kościelnej, wszyscy uczestnicy musieli najpierw zarejestrować się jako wolontariusze Olimpiad Specjalnych. Dyżury wolontariuszy odbywały się przez cały dzień w ośmiu oficjalnych obiektach olimpijskich w Berlinie. Wieczorami Kościół organizował wydarzenia towarzyskie, w tym tańce, imprezy na plaży, kino plenerowe, karaoke, warsztaty, a także nabożeństwa w niedzielę.

„To jest po prostu tak wartościowe, że wprawia mnie w dobry nastrój”, mówi Samuel Tessa, młoda wolontariuszka z Francji. „Ogólnie rzecz biorąc, wokół nas jest tak wiele pozytywnego nastawienia. Po prostu troszczymy się o siebie nawzajem i o to w tym wszystkim chodzi”, kontynuuje Tessa.

Współpraca z organizacją Olimpiad Specjalnych została nawiązana dzięki prostej inicjatywy przeprowadzonej przez parę misjonarzy-seniorów służących w Berlinie. W Kościele Jezusa Chrystusa członkowie w różnych grupach wiekowych mogą pracować jako wolontariusze w pełnym wymiarze godzin w rozmaitych rolach, lokalnie lub za granicą.

„Pracowałem jako nauczyciel WF-u z dziećmi ze specjalnymi potrzebami”, mówi Robert Swift, misjonarz-senior z Las Vegas. „Chciałem zrobić coś podobnego podczas mojej misji w Berlinie i odkryłem za pośrednictwem Internetu, że Olimpiady Specjalne poszukują wolontariuszy. Powiedzieliśmy im, że mamy wielu młodych dorosłych ludzi, którzy chcieliby służyć społeczności i być wolontariuszami na igrzyskach”, kontynuuje Robert Swift.

Szybko rozeszła się wieść wśród młodych dorosłych w Europie i na całym świecie, pragnących spotkać ludzi z różnych krajów i kultur i pomagać innym, biorąc udział w tej znaczącej inicjatywie. Prezydium Obszaru Europy zdecydowało się sponsorować tę wyjątkową konferencję poświęconą Olimpiadom Specjalnym, aby zapewnić młodym dorosłym osobom możliwość okazania swojej miłości do Boga poprzez pomaganie bliźnim i wzmacnianie poczucia jedności i przynależności.

„Po raz pierwszy widzę tak dużą grupę młodych dorosłych, którzy robią coś tak dobrego, tak przyjemnego i tak sprawczej siły, nie tylko jako kościół, ale także otwartego na świat, razem ze społecznością i dla niej”, mówi Starszy De Feo, kościelny prezydent Obszaru Europy Środkowej. „Jest to coś, co powinniśmy robić coraz częściej w przyszłości”, kontynuuje. „Służąc w społeczności, pomagamy tak, jak robił to Jezus Chrystus, i dlatego czujemy, że możemy stać się bardziej podobni do Niego, a nasza natura ulega zmianie”.

Zapytany o swoje nadzieje związane z pomaganiem innym ludziom w innych regionach Europy, starszy De Feo powiedział: „Myślę, że powinniśmy promować głos i poczucie pomagania innym ludziom, aby rozniecić w bliźnich więcej tych pozytywnych uczuć. Stanie się to duchowym rozpędem i wiele osób będzie chciało pomagać innym. Kiedy zjednoczymy się i nadal będziemy czynić dobro, możemy dokonać wielkich rzeczy”, podsumowuje Starszy De Feo.

Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych to największe na świecie integracyjne wydarzenie sportowe, w którym około 7 tys. niepełnosprawnych sportowców rywalizuje w 26 dyscyplinach. W tym roku przy igrzyskach pomagało ponad 12 tys. wolontariuszy z całego świata.