Księga Mormona, starożytne pismo święte: Kto ją napisał i w jaki sposób została przetłumaczona?

Dowiedz się, w jaki sposób otrzymaliśmy Księgę Mormona

Księga Mormona zawiera zapisy starożytnych proroków. Naucza na temat wiary w Jezusa Chrystusa.
Księga Mormona zawiera zapisy starożytnych proroków. Naucza na temat wiary w Jezusa Chrystusa.

O czym jest Księga Mormona?

Księga Mormona to święty zapis, który święci w dniach ostatnich uważają za uzupełniające Biblię pismo święte. Jej ujawnienie stanowi istotny element historii Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Księga Mormona opowiada o dwóch wielkich cywilizacjach, które zamieszkiwały starożytne kontynenty amerykańskie. Jedna z nich wyemigrowała z Jerozolimy 600 lat p.n.e., a druga opuściła Bliski Wschód setki lat wcześniej (zob. przedmowa do Księgi Mormona).

Księga Mormona zawiera część zapisów dotyczących historii, jak i stosunków społecznych charakteryzujących te dwie cywilizacje. Co ważniejsze, opowiada o poczynaniach Boga z tymi starożytnymi ludami i świadczy o Jego miłości i miłosierdziu, jakimi darzy On wszystkie Swoje dzieci. Święci w dniach ostatnich wierzą, że Księga Mormona zawiera pełnię ewangelii Jezusa Chrystusa (zob. Józef Smith — Historia 1:34). Najwspanialszym wydarzeniem, opisanym w tej księdze, jest wizyta Jezusa Chrystusa na kontynentach amerykańskich, która miała miejsce po Jego śmierci i Zmartwychwstaniu.

Kto napisał Księgę Mormona?

Święci w dniach ostatnich wierzą, że Księga Mormona zawiera fragmenty zapisów sporządzonych przez wielu starożytnych proroków (zob. „Wprowadzenie do Księgi Mormona”), którzy wyryli swoje kroniki na złotych płytach. Następnie te zapisy zostały zebrane i skrócone przez proroka–historyka o imieniu Mormon. Księga Mormona nosi jego imię. Po śmierci Mormona, jego syn, Moroni, dokończył zapis prowadzony przez ojca i zakopał płyty w bezpiecznym miejscu.

Skąd pochodzi Księga Mormona?

23 grudnia 1805 r., setki lat po śmierci Mormona i Moroniego, miało miejsce kolejne istotne wydarzenie w historii Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich — na świat przyszedł chłopiec, Józef Smith. Kiedy mający 17 lat Józef modlił się, ukazał mu się anioł Moroni (zob. Józef Smith — Historia 1:27–33). Powiedział on chłopcu, że starożytne kroniki, które ukończył wraz ze swoim ojcem, Mormonem, zostały wyryte na złotych płytach, a następnie ukryte we wzgórzu, które znajdowało się blisko domu Józefa, w rolniczym stanie Nowy Jork. Moroni powiedział również Józefowi, że Bóg wyznaczył go do wypełnienia specjalnej misji — miał uzyskać te płyty i przetłumaczyć je w sposób, który przygotował Bóg.

Jaką rolę w historii Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich odgrywa Księga Mormona?

Przetłumaczenie Księgi Mormona stanowi bez wątpienia cudowne wydarzenie w historii Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Józef Smith, biedny chłopiec z farmy, posiadał niewielkie wykształcenie formalne. Nie był w stanie samodzielnie przetłumaczyć tego starożytnego zapisu, dlatego potrzebował pomocy z niebios.

Bóg przygotował w tym celu kilka specjalnych narzędzi. Dwa z nich nosiły nazwę urim i tummim — była to para specjalnych kamieni lub „interpretorów”, które Józef odnalazł wraz z płytami (zob. Józef Smith — Historia 1:35). Podobne narzędzia były używane przez proroków ze Starego Testamentu (zob. II Ks. Mojżeszowa 28:30). Józef, przy pomocy tych kamieni, tłumaczył i dyktował gotowy zapis swoim skrybom. W tym procesie pomógł mu także inny kamień, zwany kamieniem widzącego. Józef świadczył, że przetłumaczył tę księgę jedynie „dzięki darowi i mocy Boga” („Book of Mormon Translation”, Gospel Topics, topics.lds.org).

Obecnie Księga Mormona została przetłumaczona z języka angielskiego na ponad 100 innych języków (zob. „Księga Mormona w 110 językach”, Ensign, maj 2015, str. 137). Pomogła ona milionom osób na całym świecie przybliżyć się do Jezusa Chrystusa i poznać Jego ewangelię.

W jaki sposób mogę dowiedzieć się więcej?

Księga Mormona naucza o wierze, pokucie i odnajdywaniu prawdziwego szczęścia. Stanowi także zapis na temat miłości, jaką Bóg darzy wszystkie Swoje dzieci, w tym także i ciebie. Aby dowiedzieć się więcej na temat Księgi Mormona i zamówić bezpłatny egzemplarz, odwiedź stronę: abyprzyszlidochrystusa.org.