Przesłanie od przywódców Obszaru

Misja mediatora

Chrystus „lepszego przymierza jest pośrednikiem”. To przymierze umożliwia spełnienie wymagań sprawiedliwości i miłosierdzia. 

Misja mediatora
Starszy Roseveltt Teixeira, Republika Zielonego Przylądka
Starszy Roseveltt Teixeira, Republika Zielonego Przylądka Siedemdziesiąty

Słowo „mediator” pochodzi z łaciny i oznacza „być w środku”, pośredniczyć.

W naszym ziemskim życiu są sytuacje, na przykład, gdy chcemy wypożyczyć czy kupić samochód bądź dom lub gdy ma miejsce konflikt, kiedy potrzebny jest mediator.

Aby proces mediacyjny przebiegał pomyślnie, mediator musi być neutralny, sprawiedliwy, bezstronny, a także musi dopilnować, by prawa żadnej z zaangażowanych stron nie zostały naruszone.

W ramach planu szczęścia Pan zapewnił nam życie ziemskie. Nasze narodziny są rezultatem wyboru, którego dokonaliśmy wcześniej, i są bardzo ważnym krokiem ku naszemu wiecznemu postępowi.

Nasze życie ziemskie — ograniczone czasowo — z każdym dniem staje się krótsze. Jednak jest niezbędne dla naszego zbawienia i umożliwia nam dokonywanie codziennych wyborów, które mogą albo przybliżać nas do naszego Ojca Niebieskiego, albo oddalać nas od Niego.

Król Beniamin nauczał nas, że „człowiek naturalny jest wrogiem Boga i był nim od upadku Adama, i pozostanie nim na wieki wieków, jeśli nie podda się wpływowi Ducha Świętego” (Ks. Mosjasza 3:19). Polegając jedynie na naszych staraniach, posiadając grzeszną naturę i nie mając żadnej pomocy, nie możemy osiągnąć celu tego życia.

Król Beniamin

Jesteśmy stale przyciągani przez dwie przeciwstawne siły — jedna z nich zachęca nas do czynienia dobra, a druga nęci do czynienia zła. „A więc Pan Bóg dał człowiekowi swobodę działania. Albowiem człowiek nie mógł mieć swobody działania, jeśli nie był nęcony przez jedno i drugie” (II Ks. Nefiego 2:16).

Pan zna doskonale wyzwania tego ziemskiego życia. Zna nasze słabości i mocne strony. Wie, że w tym procesie dokonywania wyborów będziemy popełniać błędy i właśnie dlatego zapewnił nam mediatora.

„Albowiem jeden jest […] [tylko] pośrednik między Bogiem a ludźmi” (I List do Tymoteusza 2:5) Tym mediatorem jest Jezus Chrystus. Jest on pośrednikiem w naszych przymierzach z Ojcem. To przez Niego przychodzimy do naszego Ojca.

Chrystus „lepszego przymierza jest pośrednikiem” (List do Hebrajczyków 8:6). To przymierze umożliwia spełnienie wymagań sprawiedliwości i miłosierdzia.

Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, który wstawił się za nasze grzechy, mamy możliwość odpokutować i spełnić wszystkie wymagania tego przymierza. On uczynił je możliwym.

Nasz Pan w Swojej nieskończonej mądrości daje nam kolejno każdy dzień, podzielony na okres 24 godzin; każdy dzień jest nowym dniem, nową możliwością, odrodzeniem.

Pod koniec każdego dnia możemy rozważyć nasze uczynki, możemy zanieść Panu w pokornej modlitwie nasze wysiłki, nasze wyzwania, nasze podziękowania i prosić Go o pomoc każdego nowego dnia. Każdy dzień to ponowne narodziny — dostajemy nową możliwość wybierania tego, co właściwe, i stawania się troszeczkę lepszym niż dzień wcześniej.


Jakim wspaniałym błogosławieństwem jest wiedzieć i czuć, że dzięki szczerej pokucie możemy zostać uwolnieni od naszych grzechów


Jezusa Chrystusa

Pan wie, że w ramach planu są chwile w naszym życiu, kiedy potrzebujemy innych pośredników, którzy są w pobliżu, poza naszym Mistrzem Jezusem Chrystusem, naszym wiecznym Najwyższym Pośrednikiem. Dlatego przywrócił Swój Kościół w tych ostatnich dniach, budując go na opoce proroków i apostołów, którzy dzierżą klucze kapłaństwa, a także lokalnych przywódców, by nam pomagali.

Ponad wszystko wiem, że naszym największym mediatorem jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Jakim wspaniałym błogosławieństwem jest wiedzieć i czuć, że dzięki szczerej pokucie możemy zostać uwolnieni od naszych grzechów.

Wiem, że nawet jeśli wszystko zawodzi w naszym życiu, nawet jeśli jesteśmy krzywdzeni lub prześladowani, aż do śmierci, nasz mediator, Jezus Chrystus, nie zawiedzie nas. Pokładam w Nim pełne zaufanie. Wiem, że zapewni On i zagwarantuje, że wszystkie nasze prawa, błogosławieństwa i przywileje będą na końcu zabezpieczone, i odniesiemy zwycięstwo. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.


1 Ks. Mosjasza 3:19

2 II Ks. Nefiego 2:16

3 I List do Tymoteusza 2:5

4 List do Hebrajczyków 8:6