Na konferencji generalnej odszukajcie własnego króla Beniamina

Przesłanie od przywódców Obszaru

Starszy Tom-Atle Herland, Norwegia
Starszy Tom-Atle Herland, Norwegia Siedemdziesiąty Obszaru

Konferencja generalna to wspaniały czas, w którym każdy z nas może duchowo się odnowić, umocnić swą wiarę w Jezusa Chrystusa i poczuć większy spokój. Gdy król Beniamin w Księdze Mormona zapraszał lud na swoistą konferencję generalną w pobliżu świątyni, przygotował dla nich jedno z najpotężniejszych przemówień, jakie znajdują się w pismach świętych. Nacisk położony przez króla Beniamina na osobę Jezusa Chrystusa i Zadośćuczynienie jest, nawet dziś, wielkim błogosławieństwem dla nas wszystkich. W czasopiśmie Ensign ze stycznia 1992 roku możemy przeczytać artykuł pt. „King Benjamin’s Manual of Discipleship” [„Jak być uczniem Jezusa — podręcznik króla Beniamina”], którego autorem jest Starszy Neal A. Maxwell z Kworum Dwunastu Apostołów. W swoim przesłaniu Starszy Maxwell podkreśla, jak ważne jest, byśmy byli wykonawcami Słowa.

Konferencje generalne to okazja, byśmy usłyszeli przesłania naszych królów Beniaminów. Przemówienia z konferencji, które trafiają prosto do naszych serc, dusz i duchów, są jak manna z nieba. Nie jesteśmy tacy sami, dlatego jedno przemówienie poruszy jedną osobę bardziej niż inną. Nasze życiowe okoliczności, stopień pojmowania ewangelii i rozumienia tego, co nas otacza, różnią się od siebie, ale w czasie każdej konferencji generalnej do naszego serca i duszy przeniknie przynajmniej jedno przemówienie. Dzięki temu mamy okazję być nie tylko słuchaczami, ale też wykonawcami Słowa (List Jakuba 1:22, Ew. Jana 13:17, Ew. Mateusza 7:21–25). Możemy, zgodnie ze słowami Starszego Maxwella, zostać uczniami Jezusa Chrystusa. Jest to być może jedna z najważniejszych rzeczy, które mamy zrobić po konferencji generalnej: pozwolić przemówieniom, które tak wiele nam dają, zmotywować nas do wzrostu i zmian w naszym życiu. Przemówienia dodatkowo wzmocnią nas i wniosą pokój w nasze życie w tym niespokojnym świecie. Będziemy mogli poczuć, że Bóg i Jezus naprawdę nas kochają bez względu na nasze słabości i wyzwania.

Podczas konferencji generalnej w kwietniu 2017 roku Prezydent Eyring wygłosił pełne mocy przemówienie. Dla mnie osobiście jego przemówienie zatytułowane „Mój pokój daję wam” jest jak przemówienie króla Beniamina. Podobnie jest z przemówieniem Prezydenta Uchtdorfa pt. „Doskonała miłość usuwa bojaźń” oraz przemówieniem Starszego Renlunda pt. „Nasz Dobry Pasterz”, jak również gdy Prezydent Nelson w bardzo osobisty sposób mówił o Chrystusie w przemówieniu pt. „Czerpanie z mocy Jezusa Chrystusa w swoim życiu” — dzięki nim ta konferencja była dla mnie wielkim błogosławieństwem. Czułem się tak, jakbym siedział przed świątynią i słuchał króla Beniamina.

Jeśli poświęcicie czas, by bardziej wsłuchać się lub wczytać w przemówienia, zdziwicie się, odkrywając, że niektóre z nich są jak ukryte klejnoty, których nie dostrzegaliście, dopóki nie przeczytaliście ich ponownie.

Prezydent Nelson nawiązuje do fragmentu: Ew. Marka 5: 22–43. To jedna z najpiękniejszych historii z pism świętych, jaką znam. Jezus spotyka Jaira, przełożonego synagogi, który pada do nóg Jezusa i błaga Go o uzdrowienie umierającej córki. Ta historia jest cudowna sama w sobie, ale gdy Jezus idzie już ulicą do córki Jaira, przeciskając się przez tłum ludzi, woła: „Kto się dotknął szat moich?”. Jego uczniowie są zdziwieni i mówią, że wszyscy tu na siebie wpadają, jednak Jezus czuje, że uszła z Niego moc, gdy dotknęła Jego szat konkretna kobieta. Od 12 lat chorowała i wydała wszystkie pieniądze, by się wyleczyć, jednak nadal była chora. Chrystus ją uzdrawia. Ich spotkanie zostało wspaniale zobrazowane. Na stronie internetowej lds.org, w odnośniku Bible Videos, znajdziecie film, który trwa 1 minutę i 40 sekund, i ukazuje cudowne spotkanie Chrystusa i tej kobiety.

Na najbliższej konferencji generalnej odszukajcie własnego króla Beniamina. Konferencja generalna odbywa się w pobliżu świątyni. Bądźcie słuchaczami i wykonawcami Słowa — jednym i drugim — a wtedy, jak owa kobieta, poczujecie, że ze Słowa Chrystusa płynie moc, która was uzdrowi i wzmocni. Ona was ukoi. Będzie was prowadzić. Jak król Beniamin, gdy przemawiał.