Przesłanie od Przywódców Obszaru

Panie! Do kogo pójdziemy?

To, co wiemy, jest ważniejsze i potężniejsze niż to, czego jeszcze nie do końca rozumiemy.

Panie! Do kogo pójdziemy?
Starszy Ruben V. Alliaud, Siedemdziesiąty
Starszy Ruben V. Alliaud, Siedemdziesiąty Drugi Doradca w Prezydium Obszaru Europy

Po cudownym nakarmieniu pięciu tysięcy osób Jezus wygłosił wspaniałe kazanie o Chlebie Żywota. Zwrócił uwagę na to, że wielu podążało za Nim nie z powodu Jego przesłania, „ale dlatego, że [jedli] chleb i [nasycili] się”1. Z tego powodu wyjaśnił, iż to On jest prawdziwym Chlebem Żywota i że doczesne błogosławieństwa otrzymane w tym życiu — nawet za sprawą cudu — nie zbawią ich. Powiedział: „Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali”2.

Skutek Jego przesłania był taki, że „od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło3.

Widząc tę reakcję, Jezus spojrzał na Dwunastu, którzy z Nim byli, i zapytał: „Czy i wy chcecie odejść?”. Piotr zareagował natychmiast, wystąpił naprzód i w imieniu wszystkich wykrzyknął: „Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego”4.

Wszyscy przeszliśmy i jeszcze przejdziemy przez trudne sytuacje w naszym życiu, w czasie których nasze oczekiwania nie będą miały związku z naszą aktualną rzeczywistością.

Nadejdą chwile, kiedy będziecie się czuli zmęczeni, rozczarowani, zniechęceni lub puści. Co więcej, być może nadejdzie czas, że pomyślimy jak ludzie z dawnych czasów: „Próżna to rzecz służyć Bogu! I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem Zastępów?5.

To są te chwile, w których klęczymy i wołamy:

„Gdzie znajdę spokój swój?
Gdzie ukojenie,
Kiedy pociechy brak, kto poda dłoń?
Gdy w sercu czuję ból, gniew czy cierpienie,
Duszę swą badam, by
Bliżej Go być”6.

Pozwólcie, że podzielę się z wami kilkoma zasadami, które — jeśli zostaną zrozumiane — pomogą nam wytrwać, kiedy patrzymy w przyszłość ku lepszym czasom.

Prezydent Russell M. Nelson

Cel tego życia. Prezydent Russell M. Nelson przypomniał nam: „Radość, którą czujemy, ma niewiele wspólnego z tym, w jakich okolicznościach się znaleźliśmy, ale całkowicie jest związana z tym, na czym się skupiamy7.

Nigdy nie traćcie z oczu faktu, że ziemia, na której żyjemy, została stworzona i przygotowana dla nas po to, by wypełnić Plan Zbawienia: „I tak ich wypróbujemy, czy wykonają wszystko, co im Pan, ich Bóg, nakaże”8 bez względu na uzależnione od okoliczności wyzwania życia. Z drugiej strony, jak usłyszał Prorok Józef Smith: „Wszystko to da ci doświadczenie i będzie dla twego dobra9. Próby są z natury trudne. Rozumiejąc to, zaczynamy pojmować, że to nie z nami jest coś złego, ale że właśnie wypełniamy cel, dla którego tu jesteśmy.

Nigdy nie wyskakujcie z łodzi w czasie sztormu. Wyobraźcie sobie przez chwilę, że jesteście w łodzi w trakcie bardzo silnego sztormu na środku oceanu. Wyobraźcie sobie, że „w krąg burza szaleje! Fal słychać potężny ryk! I niebo zasnute jest czernią. Nie może nam pomóc nikt”10. Jestem pewien, że wiele wrażeń i uczuć może budzić w was to wyobrażenie, ale chęć wyskoczenia z łodzi nie jest tym, co chcecie zrobić. Łódź ewangelii zawsze zapewni nam ochronę i schronienie pośród burz życia.

King Benjamin

Trzymajcie się wiary i wiedzy, którą już posiadacie. Król Beniamin nawoływał nas, abyśmy wierzyli w Boga, wierzyli, że ma wszelką mądrość i wszelką moc, i wierzyli, że „człowiek nie pojmuje wszystkiego, co Pan może pojąć”11. W pewien sposób zrozumienie naszej ignorancji powinno być częścią naszego świadectwa.

Życie doczesne charakteryzuje się tym, że nie mamy natychmiastowych odpowiedzi na wszystkie pytania wynikające z okoliczności życia. Dlatego „trzymajcie się kurczowo tego, co już wiecie i mocno trwajcie, aż otrzymacie więcej wiedzy12.

To, co wiemy, jest ważniejsze i potężniejsze niż to, czego jeszcze nie do końca rozumiemy.

Modlę się, abyśmy, przyjmując te zasady, wielokrotnie mówili jak Piotr: „Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego13.


1 Ew. Jana 6:26.

2 Ew. Jana 6:49.

3 Ew. Jana 6:66.

4 Ew. Jana 6: 67–68.

5 Ks. Malachiasza 3:14.

6 Hymn nr 64, „Gdzie znajdę spokój swój?”.

7 Prezydent Russell M. Nelson, „Radość i duchowa wytrwałość”, konferencja generalna, październik 2016.

8 Ks. Abrahama 3:25.

9 DiP 122: 7.

10 Hymn nr 50, „Panie, w krąg burza szaleje”.

11 Ks. Mosjasza 4: 9.

12 Starszy Jeffrey R. Holland, „Wierzę”, konferencja generalna, kwiecień 2013.

13 Ew. Jana 6:67–68.