Przesłanie od Przywódców Obszaru

Pierwsza prawda

Pierwszą wielką prawdą jest to, że Bóg was kocha. Jesteście Jego dziećmi i jesteście dla Niego ważni.

Pierwsza prawda
Starszy Alan T. Phillips, Anglia
Starszy Alan T. Phillips, Anglia Siedemdziesiąty Obszaru

Społeczeństwo stara się nas przekonać, że tożsamość i poczucie wartości są w jakiś sposób związane z posiadaniem dóbr, wpływowymi stanowiskami i uznaniem ze strony innych ludzi. Zachęca nas do skupienia się bardziej na tym, co ‘mamy’ niż na ‘byciu’1. Obranie tej drogi w życiu często jednak prowadzi do rywalizacji i porównywania, sprawiając, że wielu z nas zaczyna odczuwać lęk, niespełnienie i coraz większą izolację. Niewiele osób może uciec od częstych i nieustannych komunikatów, przekazujących, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy lub że nie spełniamy oczekiwań.

To jest starannie skonstruowane rozkojarzenie.

Przeciwnik rozumie ważność tożsamości i nie chce, abyśmy odkryli czy zrozumieli, kim tak naprawdę jesteśmy. Jesteśmy przecież kimś o wiele więcej, niż świat chce nam wmówić. Być może nawet kimś więcej, niż sami to sobie wyobrażamy czy zdajemy sobie z tego sprawę.

Zbawiciel spędził czterdzieści dni i nocy na judejskiej pustyni, poszcząc, rozmawiając ze Swoim Ojcem i przygotowując się do swojej formalnej ziemskiej misji2. To w tym czasie przeciwnik Go kusił, nakłaniając, aby zaspokoił swoje fizyczne pragnienia, ubiegał się o społeczne uznanie czy władzę pośród ludzi3. Jednak poza tymi trzema pokusami James E. Talmage dostrzegł bardziej podstępną pokusę4 zawartą w słowach: „Jeśli jesteś Synem Bożym”. Przeciwnik chciał, aby Chrystus zwątpił w to, kim był.

Na szczęście Jezus pozostał oddany prawdzie i był niewzruszony. Wiedział, kim jest. A to sprowadziło moc, siłę, cel i nadało kierunek Jego boskiej misji. Jesteśmy świadkami tego majestatu, kiedy stoi On w synagodze w Nazarecie i cytuje słowa proroka Izajasza oraz w sposób jasny i pewny ogłasza swoje boskie synostwo 5.

Słowa ‘poznaj siebie’ (lub ‘gnothi seauton’ w starożytnym języku greckim) są zapisane nad dziedzińcem świątyni Apollina w Delfach. Na przestrzeni dziejów ta krótka maksyma, składająca się z zaledwie dwóch słów, była omawiana przez Sokratesa, Platona, Emersona, Rousseau oraz niezliczoną liczbę innych osób. Wszyscy przyznają, że wiedza o tym, kim jesteśmy, ma moc.

Pierwsza prawda

Podobnie jak Zbawicielowi, wiedza o tym, kim naprawdę jesteśmy, może pomóc nam w kierowaniu zachowaniem i zapewnić siłę oraz wskazówki w życiu. To właśnie dlatego przeciwnik tak bardzo chce, abyśmy zwątpili w siebie. Zwątpienie jest dla niego potężnym narzędziem i plagą na całym świecie. On nie chce, abyśmy mieli siłę, moc, spokój i wskazówki. On chce, abyśmy, wy i ja, kwestionowali swoje zdolności, decyzje, swoją wartość, a szczególnie swoją tożsamość. Co więcej, współczesne życie może niekiedy przyczynić się do tego, że czujemy się przytłoczeni, samotni, zapomniani, bez swego miejsca, a czasami nieudolni.

Kiedy jednak naprawdę rozumiemy, że jesteśmy dziećmi Boga, zaczynamy postrzegać siebie tak, jak On nas widzi. Widzimy swe wewnętrzne dobro i swój prawdziwy potencjał. Czyniąc to, zmieniamy swe działania i sposób myślenia. Osądzamy mniej, chętniej wybaczamy i jesteśmy bardziej skłonni do wzajemnej miłości, służby, podnoszenia na duchu i pocieszania. Zmienia się to, na czym się głównie skupiamy: z ‘mieć’ na ‘być’ oraz na kontakt z innymi ludźmi. Starszy Jeffrey R. Holland nauczał, że pierwszą wielką prawdą we wszechświecie jest to, iż Bóg nas kocha. On kocha nas całym sercem, bez żadnych zastrzeżeń czy kompromisów 6.

Pierwsza prawda ma moc. Bóg kocha was, i jesteście Jego dziećmi. To część waszej wiecznej tożsamości. Nic nie może tego zmienić. Starszy Uchtdorf nauczał: ‘Jesteście synami i córkami najwspanialszej, najznakomitszej istoty we wszechświecie. Kocha On was nieskończoną miłością’7.

W świecie, który tonie w zwątpieniu, nie poddawajcie w wątpliwość waszej wartości ani tego, co Ojciec Niebieski czuje względem was. Starajcie się patrzeć ponad niedoskonałości czy zwątpienie w siebie i rozpoznajcie, kim naprawdę jesteście 8.

Celem naszego życia jest poznanie Boga i Jezusa Chrystusa 9. Ważne jest również, aby ‘poznać siebie’ i zrozumieć swoją boską tożsamość.

Najbardziej fundamentalną doktryną jest to, że jesteśmy dziećmi naszego Ojca w Niebie. Ta boska relacja jest najwyższej wagi. Nowy Testament jest pełen nauk o odzyskaniu tego, co jest dla Niego zagubione i najcenniejsze. Priorytet Ojca i Syna jest jasno określony. W tym wszystkim chodzi o was. Jesteście Jego dziełem i chwałą. Jesteście źródłem Jego radości. A Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa jest największym wyrazem miłości Ojca Niebieskiego do was 10.

Pierwszą wielką prawdą jest to, że Bóg was kocha. Jesteście Jego dziećmi i jesteście dla Niego ważni. Świadczę o tym w imię Jezusa Chrystusa, amen.


1Erich Fromm (1976) To Have or to Be. Stany Zjednoczone. Harper & Row.

2Ew. Mateusza 4:1–11.

3David O. McKay, Conference Report, paźdz. 1911, str. 59.

4James E. Talmage, Jesus the Christ, rozdział 10: In the Wilderness of Judea, 1915.

5Ew. Łukasza 4:18–21

6Starszy Jeffrey R. Holland, Największa majętność, konferencja generalna, październik 2021.

7Starszy Dieter F. Uchtdorf, Odbicie w wodzie, ognisko KSE na Uniwersytecie Brighama Younga, 1 listopada 2009.

8Starszy Dieter F. Uchtdorf, Odbicie w wodzie, ognisko KSE na Uniwersytecie Brighama Younga, 1 listopada 2009.

9Ew. Jana 17:3.

10Ew. Jana 3:16.