PRZYGOTOWANIE DOCZESNE

Europe Area Map

„Jeżeli jesteście przygotowani, nie zaznacie trwogi” (DiP 38:30)

Przygotowanie na nagłe wypadki i trudne sytuacje może sprawić, że będziemy bezpieczni i poczujemy się bardziej stabilni. Ponadto stan przygotowania pozwala nam zaspokoić swoje własne potrzeby, potrzeby naszej rodziny oraz bliźnich, gdy wydarza się nieszczęście lub nieprzewidziane zdarzenie. Wykorzystaj poniższe zasoby, aby rozpocząć lub kontynuować ścieżkę doczesnego przygotowania.

Biskup W. Christopher Waddell: „Tam był chleb”