Twój plan, aby zbliżyć się do Niego

Witaj Witaj w społeczności, w której każdy stara się żyć zgodnie z naukami Jezusa. Wejdź na stronę AbyPrzyszliDoChrystusa.org i zobacz, w co wierzymy.
To jest Kościół Kościół ożywa w niedzielę, ale czy tego samego dnia również zamiera? Wyobraź sobie, że Kościół wychodzi poza cztery ściany budynku i inspiruje nas każdego dnia.
Family

Wizja

„Zaproście wszystkie dzieci Boga, po obu stronach zasłony, aby przyszły do swojego Zbawiciela, otrzymały błogosławieństwa świętej świątyni, zaznały trwałej radości i były godne uzyskania życia wiecznego”. - PREZYDENT RUSSELL M. NELSON

 

Priorytety

 • Naśladuj proroka
 • Zapraszaj znajomych na spotkania sakramentalne
 • Przynieś dane o przodkach do świątyni
Goals-eng

Cele

 • Ciesz się błogosławieństwami codziennej pokuty.
 • W duchu modlitwy poszukuj możliwości posługi.
 • Zaproś członków rodziny, krewnych i przyjaciół na spotkanie sakramentalne, aby dowiedzieli się więcej o Chrystusie.
 • Udostępniaj rodzinie i przyjaciołom kościelne przesłania w Internecie.
 • Bądź w pełni zaangażowany w program „Przyjdź i naśladuj mnie” i w duchu modlitwy zabiegaj o osobiste objawienie.
 • Wzmacniaj wiarę w Jezusa Chrystusa poprzez głębokie przeżywanie świętości dnia sabatu w domu i w kościele.
 • Okazuj wielką troskę nowym członkom oraz członkom powracającym do aktywności.
 • Stale troszcz się o dorastające pokolenie.
 • Podczas spotkania rady okręgu skup się na tym, jak na ścieżce przymierza pomóc w osobistym postępie członkom i przyjaciołom oraz rodzinom.
 • Bądź godny otrzymania rekomendacji świątynnej.
 • Zabieraj imiona i nazwiska członków rodziny do Domu Pana i pomagaj w tym innym ludziom.
 • Dołóż wszelkich starań, aby sprawą najwyższej wagi było dla ciebie zjednoczenie rodzin po obu stronach zasłony oraz sprawienie, że będą kompletne.

Wskaźniki postępu

Przywódcy okręgu i palika będą mogli sprawdzić postępy poprzez monitorowanie następujących kluczowych wskaźników ze Sprawozdania kwartalnego:

 • Wywiady dotyczące posługi
 • Obdarowani członkowie posiadający aktualną rekomendację świątynną
 • Obecność na spotkaniu sakramentalnym: w kościele i w domu 
 • Członkowie, którzy przedłożyli nazwiska swoich przodków celem wykonania obrzędów świątynnych

Wdrażanie

Ważną część Planu dla Obszaru stanowi przedsięwzięcie konkretnych działań mających na celu umożliwienie rodzinom i poszczególnym osobom uczestnictwa w dziele zbawienia.

Przywódcy: Członkowie koordynujący rady palika i okręgu powinni z modlitwą poszerzać zakres swoich konkretnych działań, aby zrealizować cele, priorytety i wizję Obszaru. Przywódcy są zachęcani, aby z modlitwą rozważać nazwiska niektórych osób i poświęcić im swoją uwagę.

Rodziny i poszczególne osoby: Rodziny i poszczególne osoby są zachęcane do ustalenia konkretnych, możliwych do osiągnięcia, celów i zapisania ich na kartkach, aby mogły skoncentrować swoje wysiłki na trzech najważniejszych punktach Planu dla Obszaru.

Obowiązek i sprawdzanie postępów: Siedemdziesiąci Obszaru zachęcają prezydentów palików do zastanowienia się nad tym, co mogą zrobić, aby w znaczący sposób rozszerzyć zakres możliwości wdrażania Planu dla Obszaru i aby regularnie sprawdzać postępy. Prezydenci palików z kolei zachęcają biskupów do współpracy z przywódcami kapłańskimi i organizacji pomocniczych, aby rozszerzyć zakres możliwości wdrażania Planu dla Obszaru oraz sprawdzać postępy i zachęcać.

Pobierz PDF

Plan | Karta

Wejdź na stronę www.AbyPrzyszliDoChrystusa.org i zobacz, w co wierzymy.

 

Family at Preston Temple