Twój plan, aby zbliżyć się do Niego

  Witaj Witaj w społeczności, w której każdy stara się żyć zgodnie z naukami Jezusa. Wejdź na stronę AbyPrzyszliDoChrystusa.org i zobacz, w co wierzymy.
  To jest Kościół Kościół ożywa w niedzielę, ale czy tego samego dnia również zamiera? Wyobraź sobie, że Kościół wychodzi poza cztery ściany budynku i inspiruje nas każdego dnia.
  Family

  Wizja

  „Zaproście wszystkie dzieci Boga, po obu stronach zasłony, aby przyszły do swojego Zbawiciela, otrzymały błogosławieństwa świętej świątyni, zaznały trwałej radości i były godne uzyskania życia wiecznego”. - PREZYDENT RUSSELL M. NELSON

  Priorytety

  • Naśladuj proroka
  • Zapraszaj znajomych na spotkania sakramentalne
  • Przynieś dane o przodkach do świątyni
  Goals-eng

  Cele

  • Ciesz się błogosławieństwami codziennej pokuty.
  • W duchu modlitwy poszukuj możliwości posługi.
  • Stale miej na względzie dorastające pokolenie.
  • Zaproś członków rodziny, krewnych i przyjaciół na spotkanie sakramentalne, aby dowiedzieli się więcej o Chrystusie.
  • Udostępniaj rodzinie i przyjaciołom kościelne przesłania w Internecie.
  • Podczas cotygodniowego spotkania rady okręgu skup się na tym, jak na ścieżce przymierza pomóc w postępie członkom i przyjaciołom indywidualnie i jako rodzinom.
  • Okazuj wielką troskę nowym członkom oraz członkom powracającym do aktywności.
  • Wzmacniaj wiarę w Jezusa Chrystusa poprzez głębokie przeżywanie świętości dnia sabatu w domu i w kościele.
  • Bądź w pełni zaangażowany w program „Przyjdź i naśladuj mnie” oraz w duchu modlitwy zabiegaj o osobiste objawienie.
  • Bądź godny otrzymania rekomendacji świątynnej.
  • Zabieraj nazwiska członków rodziny do Domu Pana i pomagaj w tym innym ludziom.
  • Dołóż wszelkich starań, aby sprawą najwyższej wagi było dla ciebie zjednoczenie rodzin po obu stronach zasłony oraz sprawienie, że będą kompletne.

  Wskaźniki postępu

  Przywódcy okręgu i palika będą mogli sprawdzić postępy poprzez monitorowanie następujących kluczowych wskaźników ze Sprawozdania kwartalnego:

  • Wywiady dotyczące posługi
  • Obdarowani członkowie posiadający aktualną rekomendację świątynną
  • Obecność na spotkaniu sakramentalnym
  • Członkowie, którzy przedłożyli nazwiska swoich przodków celem wykonania obrzędów świątynnych

  Wdrażanie

  Ważną część Planu dla Obszaru stanowi przedsięwzięcie konkretnych działań mających na celu umożliwienie rodzinom i poszczególnym osobom uczestnictwa w dziele zbawienia.

  Przywódcy: Członkowie koordynujący rady palika i okręgu powinni z modlitwą poszerzać zakres swoich konkretnych działań, aby zrealizować cele, priorytety i wizję Obszaru. Przywódcy są zachęcani, aby z modlitwą rozważać nazwiska niektórych osób i poświęcić im swoją uwagę.

  Rodziny i poszczególne osoby: Rodziny i poszczególne osoby są zachęcane do ustalenia konkretnych, możliwych do osiągnięcia, celów i zapisania ich na kartkach, aby mogły skoncentrować swoje wysiłki na trzech najważniejszych punktach Planu dla Obszaru.

  Obowiązek i sprawdzanie postępów: Siedemdziesiąci Obszaru zachęcają prezydentów palików do zastanowienia się nad tym, co mogą zrobić, aby w znaczący sposób rozszerzyć zakres możliwości wdrażania Planu dla Obszaru i aby regularnie sprawdzać postępy. Prezydenci palików z kolei zachęcają biskupów do współpracy z przywódcami kapłańskimi i organizacji pomocniczych, aby rozszerzyć zakres możliwości wdrażania Planu dla Obszaru oraz sprawdzać postępy i zachęcać.

  Pobierz PDF

  Plan | Karta

  Wejdź na stronę www.AbyPrzyszliDoChrystusa.org i zobacz, w co wierzymy. 

  Family at Preston Temple