Pogłębianie wiary dzięki stałej miłości Chrystusowej

  Przesłanie od przywódców Obszaru

  Starszy Patrick Kearon, Wielka Brytania
  Starszy Patrick Kearon, Wielka Brytania Prezydent Obszaru Europy

  Zbawiciel jest idealnym przykładem miłości obecnej w myślach, słowach i okazywanej w uczynkach. Pisma święte dają nam wgląd w Jego pełną miłości naturę. Gdy Zbawiciel obmywał stopy apostołom, nauczał: „Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali”[1]. Chrystus zachęca nas, abyśmy szukali sposobów, by w naszym życiu okazywać i odczuwać więcej miłości.

  Dzięki temu prostemu planowi mamy okazję, aby uczyć się o Zbawicielu i Jego miłości. Następujące trzy kroki zbliżą nas do Niego i Jego nauk.

  Po pierwsze — przyprowadźcie przyjaciela. Zbawiciel kocha wszystkie dzieci Boga. Możemy zacząć postrzegać siebie i bliźnich w taki sposób, w jaki czyni to On. Bądźcie dobrymi przyjaciółmi. Prosta wiadomość lub rozmowa telefoniczna może mieć wielki wpływ na życie innej osoby. Zaproście przyjaciela na spacer, wspólny posiłek oraz na spotkanie kościelne. Zaczniecie lepiej poznawać jego radości oraz potrzeby i będziecie mieli okazje, aby obdarzyć go czystą miłością Chrystusa[2].

  Po drugie — osiągnijcie duchową i doczesną samowystarczalność. Gdy przychodzi objawienie, zareagujcie niezwłocznie. Może ono dotyczyć zarówno spraw duchowych, jak i doczesnych. Duchowa siła może wzrosnąć poprzez bardziej regularne studiowanie pism świętych oraz post z większym poczuciem celu. Możecie otrzymać podszept, aby poszerzyć swoje wykształcenie, starać się o lepszą pracę lub zwiększyć oszczędności. Gdy staniecie się bardziej samowystarczalni, będziecie mogli lepiej pomagać bliźnim. 

  Po trzecie — odnajdźcie informacje o przodku. Dzięki odnalezieniu informacji o przodku, możecie dowiedzieć się więcej o tym, kim jesteście i skąd pochodzicie. Ta wiedza spowoduje, że jeszcze lepiej zrozumiecie cel, do którego zmierzacie. Gdy odkryjecie nowe połączenia z przodkami, jeszcze głębiej poczujecie, że jesteście kochanymi córkami lub synami Boga.

  Gdy będziecie wytrwale pracować nad tymi trzema zadaniami i ustalicie cele dla każdego z nich, zaczniecie otrzymywać nagrody obiecane tym, którzy dążą do prawości — pokój w tym świecie i życie wieczne w świecie przyszłym[3]. Praca nad tymi celami ze stałą miłością w sercu na wzór Chrystusa sprawi, że bardziej docenicie dobroć ewangelii i będziecie mieli większe pragnienie, by o niej świadczyć[4].  [1] Ew. Jana 13:34

  [2] Moroni 7:47

  [3] Nauki i Przymierza 59:23

  [4] Alma 34:4