Pomoc wzajemna i samowystarczalność – Przygotowanie