Pomoc wzajemna i samowystarczalność – Zdrowie emocjonalne