Program rozwoju „Dzieci i młodzież” — wartościowa okazja

Przesłanie od Przywódców Obszaru

Starszy Massimo De Feo, Włochy
Starszy Massimo De Feo, Włochy Pierwszy Doradca w Prezydium Obszaru Europy

W społeczeństwie, które traci kontakt z poczuciem realności boskiej misji Jezusa Chrystusa, coraz bardziej niezbędne jest znajdowanie sposobów na ponowne zbliżenie się do Pana, nawiązanie osobistej relacji z Nim oraz bardziej satysfakcjonujące, szczęśliwsze życie.

Podczas gdy wielu członków Kościoła zdecydowało się pójść za Nim dawno temu, a ich wiara jest niewzruszona mimo życiowych wyzwań, inni nadal zmagają się ze stworzeniem prawdziwego duchowego związku ze Zbawicielem i czują, że ich życiowe wyzwania są bardziej przytłaczające.

Badania pokazują, że w dzisiejszych czasach występuje ogólny spadek zainteresowania religią, a dorastające pokolenie zdaje się bardziej niż kiedykolwiek zmagać z odnalezieniem swej roli, tożsamości i szczęścia w instytucji kościelnej. Tak jest też w przypadku wielu naszych dzieci i młodych ludzi w przywróconym Kościele, którzy dochodzą w osobistym rozwoju do punktu, w którym muszą podjąć decyzję, czy „sami sobą władają” czy też „[podlegają] oddziaływaniu” silnych zawieruch i wpływów świata1.

By pomóc im znaleźć drogę bardziej nakierowaną na kontakt ze Zbawicielem, Kościół proponuje nowy program „Dzieci i młodzież”.

Ta inicjatywa stanowi odpowiedź na potrzeby wszystkich młodych ludzi w Kościele, ale można ją dostosowywać do potrzeb członków i rodzin wszędzie na świecie i nie istnieje tylko jeden słuszny sposób wdrażania jej.

Kultura i okoliczności są bardzo odmienne na całym świecie i w naszym Obszarze, dlatego ta inicjatywa jest bardziej oparta na stosowaniu pewnych zasad niż zwykły program.

Cel jest zawsze taki sam: „Pomóc każdej osobie, w tym dzieciom i młodzieży, podążać ścieżką przymierzy i stawiać czoła życiowym wyzwaniom ze wzmocnioną wiarą w Jezusa Chrystusa poprzez moc Jego Zadośćuczynienia”.

Prezydent Nelson powiedział: „Będziecie musieli zabiegać o osobiste objawienie. Będziecie musieli decydować, jak w oparciu o nie działać. Czasami Duch może nakłaniać was do trudnych rzeczy. Myślę, że sprostacie temu wyzwaniu. Możecie dokonywać trudnych rzeczy2.

Kiedy szukacie osobistego objawienia, by dowiedzieć się, w jaki sposób stosować nowy program „Dzieci i młodzież” w waszych rodzinach i jednostkach, zachęcam wszystkich rodziców, młodzież i przywódców w Obszarze Europy, aby podeszli do tego raczej jak do okazji, niż jak do programu. Te wspólne starania przyniosą nam wszystkim boskie błogosławieństwa, gdy „w Chrystusie [połączymy] w jedną całość wszystko3.

Dlatego chciałbym zachęcić do trzech rzeczy w zakresie trzech specyficznych ról, które pełnicie w tej świętej inicjatywie:

Po pierwsze: Zachęcam was, wszyscy rodzice dorastającego pokolenia Pana, abyście spojrzeli na tę boską inicjatywę jak na sposobność, by przydać błogosławieństw waszym dzieciom, gdy z miłością i szczerą troską będziecie im pomagać w znalezieniu Zbawiciela we wczesnych latach ich życia. Wasze podejście, podejście miłujących rodziców, otworzy serca dzieci i pomoże im odnaleźć Zbawiciela. Wskazywanie im drogi do Pana i zwracanie ich uwagi na Niego będzie decydujące, gdy będą się starały słuchać Go i ostatecznie Go odnaleźć.

Po drugie: Zachęcam was, wszyscy przywódcy, abyście dostrzegli w tej boskiej inicjatywie okazję do posługiwania młodzieży, którą duchowo wyznaczył wam Pan. Kiedy będziecie pełnić względem młodych ludzi posługę w ramach waszego powołania, pomożecie im dowiedzieć się, w jaki sposób odnaleźć swojego Zbawiciela. Z waszą wiedzą i życzliwością, z waszym świadectwem o cennych zasadach ewangelii, o których wiecie, że są prawdą, pomożecie im dowiedzieć się, jak Go znaleźć.

Po trzecie: Zachęcam was, wszyscy młodzi ludzie w Obszarze Europy, abyście spojrzeli na tę boską inicjatywę jak na okazję do wzrastania w procesie osobistego poszukiwania Zbawiciela.

Droga Młodzieży, świadczę, że jeśli będziecie szczerzy w swoim pragnieniu znalezienia Zbawiciela, On was odnajdzie, kiedy będziecie postępować zgodnie z radami swoich rodziców i przywódców kościelnych, stosując dobre zasady tego programu.

Kiedy wyznaczacie szlachetne cele waszego duchowego, społecznego, intelektualnego i fizycznego rozwoju, będziecie wzrastać tak, jak Pan w Swej młodości. Podążając Jego śladem, będziecie stawać się coraz bardziej podobni do Niego, aż Go znajdziecie.

Niech Pan błogosławi nasze wspólne starania, by pomóc młodym ludziom odnaleźć Zbawiciela i wieść szczęśliwsze życie.

1  – DiP 58:28; II Ks. Nefiego 2:14, 16, 24

2  – Film wprowadzający do programu Dzieci i młodzież [udostępniony 29 września 2019]

3  – List do Efezjan 1:10