Przesłanie wielkanocne od Prezydium Misji

  empty tomb

  Drodzy Bracia i Siostry,

  Okres świąt Wielkiejnocy nierozerwalnie związany jest z osobą Jezusa Chrystusa.

  Właśnie w tym szczególnym czasie jeszcze bardziej powinniśmy skupić się na tym, by rozważać życie, posługę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Zbawiciela.

  Zadośćuczynienie dokonane przez naszego Pana jest klamrą spinającą w całość plan zbawienia i daje nam możliwość stania się jego częścią w wiecznym wymiarze.

  Wiemy, że Jezus Chrystus dokonał Zadośćuczynienia. Dobrowolnie wziął na siebie błędy, grzechy, winy, wątpliwości i strach całego świata. Cierpiał za nas, abyśmy nie musieli cierpieć.

  On złożył w ofierze Swe życie i sam powiedział:

   

  Albowiem to Ja biorę na siebie grzechy ludzi” (Mosjasz 26:23).

   

  Został ukrzyżowany, umarł. Nikt nie mógł odebrać Mu życia. Sam zgodził się umrzeć.

  Ponieważ Jezus Chrystus zerwał więzy śmierci, wszystkie dzieci Ojca Niebieskiego urodzone na tym świecie zmartwychwstaną w ciele i nigdy już nie umrą.

  Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa cała ludzkość — wszyscy, którzy zechcą — zostanie odkupiona.

  Znaczenie Zadośćuczynienia podsumował Prorok Józef Smith. Powiedział on:

   

  Podstawowymi zasadami naszej religii są świadectwa Apostołów i Proroków dotyczące Jezusa Chrystusa, faktu, że On umarł, został pochowany i powstał trzeciego dnia, i że wstąpił do niebios; a wszystkie inne rzeczy, które dotyczą naszej religii, stanowią jedynie dodatek do tych zasad”.

   

  Drodzy Bracia i Siostry - życzymy Wam, abyście do własnego życia przyjęli dar naszego Zbawiciela, Jego Zadośćuczynienie. Abyście zawsze cenili ten dar i starali się zrozumieć jego znaczenie i moc. Abyście mogli korzystać z niego idąc drogą ku naszemu Ojcu Niebieskiemu. Aby jego moc mogła być Wam objawiona kiedy staracie się podążać za przykładem Zbawiciela i gdy dokonujecie pokuty za swe grzechy i zaniedbania.

  Świadczymy, że Jezus Chrystus daje nam wspaniałą nadzieję na życie wieczne
  i powrót do Naszego Ojca w niebie. Niech radość z tego faktu napełni Was i wasze rodziny w te Święta i w przyszłości.

   

  Z poważaniem,

   

  Mateusz Turek
  Marcin Kulinicz
  Dariusz Dresler

  Prezydium Polskiej Warszawskiej Misji