Przesłanie wielkanocne od Prezydium Misji

empty tomb

Drodzy Bracia i Siostry,

Okres świąt Wielkiejnocy nierozerwalnie związany jest z osobą Jezusa Chrystusa.

Właśnie w tym szczególnym czasie jeszcze bardziej powinniśmy skupić się na tym, by rozważać życie, posługę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Zbawiciela.

Zadośćuczynienie dokonane przez naszego Pana jest klamrą spinającą w całość plan zbawienia i daje nam możliwość stania się jego częścią w wiecznym wymiarze.

Wiemy, że Jezus Chrystus dokonał Zadośćuczynienia. Dobrowolnie wziął na siebie błędy, grzechy, winy, wątpliwości i strach całego świata. Cierpiał za nas, abyśmy nie musieli cierpieć.

On złożył w ofierze Swe życie i sam powiedział:

 

Albowiem to Ja biorę na siebie grzechy ludzi” (Mosjasz 26:23).

 

Został ukrzyżowany, umarł. Nikt nie mógł odebrać Mu życia. Sam zgodził się umrzeć.

Ponieważ Jezus Chrystus zerwał więzy śmierci, wszystkie dzieci Ojca Niebieskiego urodzone na tym świecie zmartwychwstaną w ciele i nigdy już nie umrą.

Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa cała ludzkość — wszyscy, którzy zechcą — zostanie odkupiona.

Znaczenie Zadośćuczynienia podsumował Prorok Józef Smith. Powiedział on:

 

Podstawowymi zasadami naszej religii są świadectwa Apostołów i Proroków dotyczące Jezusa Chrystusa, faktu, że On umarł, został pochowany i powstał trzeciego dnia, i że wstąpił do niebios; a wszystkie inne rzeczy, które dotyczą naszej religii, stanowią jedynie dodatek do tych zasad”.

 

Drodzy Bracia i Siostry - życzymy Wam, abyście do własnego życia przyjęli dar naszego Zbawiciela, Jego Zadośćuczynienie. Abyście zawsze cenili ten dar i starali się zrozumieć jego znaczenie i moc. Abyście mogli korzystać z niego idąc drogą ku naszemu Ojcu Niebieskiemu. Aby jego moc mogła być Wam objawiona kiedy staracie się podążać za przykładem Zbawiciela i gdy dokonujecie pokuty za swe grzechy i zaniedbania.

Świadczymy, że Jezus Chrystus daje nam wspaniałą nadzieję na życie wieczne
i powrót do Naszego Ojca w niebie. Niech radość z tego faktu napełni Was i wasze rodziny w te Święta i w przyszłości.

 

Z poważaniem,

 

Mateusz Turek
Marcin Kulinicz
Dariusz Dresler

Prezydium Polskiej Warszawskiej Misji