Przyjmowanie duchowych wskazówek od Pana Jezusa Chrystusa

Przesłanie od przywódców Obszaru

Przyjmowanie duchowych wskazówek od Pana Jezusa Chrystusa
Starszy Paul V. Johnson — Stany Zjednoczone
Starszy Paul V. Johnson — Stany Zjednoczone Siedemdziesiąty Obszaru — Prezydent Obszaru Europy

Czy kiedykolwiek byliście w trudnej sytuacji i czuliście, że potrzebujecie wskazówek od Pana? On was zna i udzieli ich, kiedy będą najbardziej pomocne. Możemy zwiększyć nasze szanse na dostrzeżenie i zrozumienie Jego rad.

Wskazówki są nam dostępne na różne sposoby. Mamy dostęp do pism świętych i słów żyjących proroków i apostołów. Otrzymujemy wskazówki od innych przywódców i bliskich nam osób. Wskazówki mogą przyjść poprzez sny, wizje lub nawiedzenia, ale bezpośrednie natchnienie, jakie otrzymujemy, najczęściej przychodzi za pośrednictwem cichego, spokojnego głosu Ducha. Pan powiedział: „Oto przemówię do ciebie w twym umyśle i sercu przez Ducha Świętego […]. Oto jest to duch objawienia”1. Do naszych umysłów przychodzą myśli, a do serc uczucia. A poprzez myśli i uczucia może się z nami komunikować Duch. Jeśli nie będziemy uważni, możemy przeoczyć ten rodzaj komunikacji.

Prezydent Packer nauczał: „Duch nie przyciąga naszej uwagi krzykiem ani nie potrząsa nami ciężką ręką. Raczej szepcze. Pieści tak łagodnie, że jeśli jesteśmy czymś zajęci, możemy wcale Go nie poczuć.

Czasami napiera na nas tak stanowczo, że zwracamy na Niego uwagę. Jednak w większości przypadków, jeśli nie przywiązujemy wagi do łagodnych uczuć, Duch oddali się i będzie czekać, aż poszukamy Go, posłuchamy […]”2.

W jaki sposób możemy zwiększyć naszą zdolność rozpoznania natchnienia od Ducha, skoro zazwyczaj przychodzi ono poprzez spokojne myśli i łagodne uczucia? Jeśli ktoś by do nas szeptał, a my mielibyśmy trudności z usłyszeniem słów, wówczas w naturalny sposób spróbowalibyśmy zmniejszyć hałas, który nam przeszkadza, a także zbliżyć się do mówiącej osoby.

W naszym życiu są takie rzeczy, które tworzą duchowy „hałas” i mogą zakłócać naszą zdolność do zrozumienia lub nawet poczucia natchnienia pochodzącego od Ducha. Większość przekazów medialnych w dzisiejszych czasach nie podnosi na duchu i może tworzyć duchowy zgiełk. Możemy też być pochłonięci przez media społecznościowe i do tego stopnia koncentrować się na urządzeniach cyfrowych, że przeoczymy te spokojne chwile z dala od gwaru świata, które pomagają nam poczuć natchnienie od Pana. Grzech tworzy duchowy hałas w naszym życiu. Pokuta, właściwe święcenie dnia sabatu i znalezienie spokojnej chwili na studiowanie i rozważanie ewangelii oraz na modlitwę przybliża nas do Pana i ucisza zakłócenia płynące ze świata. Potęguje naszą umiejętność odczuwania i zrozumienia myśli i uczuć pochodzących od Ducha Świętego.

Powinniśmy być ostrożni, aby nie wymuszać ani domagać się wskazówek od Pana w każdej sprawie. Starszy Dallin H. Oaks nauczał, że „pragnienie, aby być prowadzonym przez Pana, jest swoistą mocą, ale musi temu towarzyszyć zrozumienie, że nasz Ojciec Niebieski zostawia wiele decyzji naszemu osobistemu wyborowi. Podejmowanie decyzji jest jednym ze źródeł wzrastania, jakiego mamy doświadczyć w życiu doczesnym […].

Powinniśmy przestudiować wszystko w naszym umyśle, korzystając ze zdolności rozumowania, jakie dał nam nasz Stwórca. Wówczas powinniśmy modlić się o kierownictwo i postępować zgodnie z nim, jeśli je otrzymaliśmy. Jeśli nie otrzymaliśmy wskazówek, powinniśmy działać zgodnie z naszym najlepszym osądem. Osoby, które obstają przy szukaniu objawionego kierownictwa w sprawach, w których Pan zdecydował się nami nie kierować, mogą wywołać odpowiedzi oparte na własnych fantazjach czy uprzedzeniach, albo mogą nawet otrzymać odpowiedź poprzez medium fałszywego objawienia”3.

Kiedy żyjemy zgodnie z naszymi przymierzami i odnajdujemy sposoby na wyciszenie otaczającego nas hałasu świata, z większą łatwością możemy otrzymać wskazówki od Pana, kiedy On nam je oferuje.

______________________

1. NiP 8:2-3

2. Boyd K. Packer, Abyście głosili moją ewangelię, rozdział 4, „Naucz się rozpoznawać podszepty Ducha”, str. 96

3. Dallin H. Oaks, Our Strengths Can Become Our Downfall, Ensign, październik 1994, str. 13-14