Rodzicielstwo w erze elektroniki

Dowiedz się, co mormoni sądzą o wartościowym spędzaniu czasu z rodziną

Mormońskie rodziny wierzą, że spędzanie razem czasu jest ważne.
Mormońskie rodziny wierzą, że spędzanie razem czasu jest ważne.

Kim są mormoni i jakie są ich wierzenia na temat rodziny?

Mormoni to członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (ŚwDO). Podobnie jak wielu innych dobrych ludzi na całym świecie, mormoni są znani ze swej wiary w ogromne znaczenie dzieci i rodziny. Zdają sobie również sprawę z tego, że bycie dobrym rodzicem nie jest łatwe. Mormońscy rodzice świetnie rozumieją, że poza wieloma chwilami radości, jakie niesie ze sobą posiadanie potomstwa, rodzicielstwo to też często płaczące dzieci, sterty brudnych naczyń i niekończące się listy rzeczy do załatwienia.

Otaczające nas zewsząd dobre rady i rzeczy, które wymagają rodzicielskiej uwagi, sprawiają, że czasem trudno jest nam zwolnić i po prostu cieszyć się z bycia rodzicem. Niezwykle ważne jest jednak, aby rodzice potrafili na chwilę przestać martwić się o to, że nie wszystko robią perfekcyjnie i oderwać od życiowej gonitwy, by spędzić czas ze swoimi dziećmi. Księga Mormona odnotowuje, że kiedy Jezus Chrystus odwiedził Amerykę, poświęcił Swój czas na nauczanie i służbę. Podczas wykonywania tej ważnej pracy przez pewien okres skupił się wyłącznie na dzieciach. „I brał ich dzieci, każde z osobna, błogosławił i modlił się za nie do Ojca” (3 Nefi 17:21). Kiedy Zbawiciel pokazał już, jak ważne jest poświęcanie czasu na to, by okazywać miłość i troskę dzieciom, zachęcił wszystkich obecnych, aby również poświęcali im uwagę, mówiąc: „Spójrzcie na swoje dzieci” (3 Nefi 17:23).

Nauczaj dzieci Starszy M. Russell Ballard mówi o zasadach szczęśliwego rodzicielstwa.

Jak mogę nawiązać głębszą więź z moją rodziną?

Współcześni rodzice mogą postępować zgodnie z przykładem i zaproszeniem Zbawiciela. Pewna matka napisała, o tym co dla niej oznacza „spoglądanie” na dzieci. Powiedziała ona: „Pierwszy raz doświadczyłam tego uczucia, kiedy moja pierwsza córka była noworodkiem. Jej cichy, lecz uporczywy płacz obudził mnie około północy. Szykowałam się do tego, by ją nakarmić, kiedy nastąpił ten szczególny moment. Córka otworzyła szeroko oczy i przez kilka długich, niezwykłych chwil głęboko patrzyła mi prosto w oczy. Kiedy tak pierwszy raz nawzajem na siebie ‘spojrzałyśmy’, poczułam, że łączyć nas będzie wieczna więź” (Jan Pinborough, „Parenting, Unplugged”, Ensign, czerwiec 2014, str. 63).

Badania naukowe wykazały, że niewerbalna komunikacja, jaka ma miejsce, kiedy rodzice i dzieci „spoglądają” na siebie, jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju dzieci (zob. Pinborough, „Parenting, Unplugged”, str. 63). W miarę jak dzieci dorastają, nadal potrzebują, żeby na nie „spoglądać” — czyli poświęcać czas na nawiązywanie z nimi więzi na inne, lecz równie ważne sposoby. Jak jednak rodzice mają znaleźć czas na pogłębianie relacji z dziećmi w tych zabieganych czasach? Mormońskie rodziny wierzą, że budowanie mocnej więzi między rodzicami a dziećmi wymaga więcej samodyscypliny ze strony tych pierwszych.

Wierzą one również, że ta relacja może wymagać od nas podjęcia świadomej decyzji, by odłączyć nasze elektroniczne gadżety. W Kościele jesteśmy nauczani, że wartościowe spędzanie czasu z dziećmi „może oznaczać walkę z pokusą sprawdzania SMS-ów czy przeglądania postów w mediach społecznościowych. Może oznaczać ustalanie osobistych i rodzinnych zasad dotyczących korzystania z elektroniki [oraz] ustanawianie granic, które będą stać na straży świętego czasu, który poświęcamy sobie nawzajem na łonie rodziny” (Pinborough, „Parenting, Unplugged”, str. 63).

Przywódcy kościelni podkreślają, jak ważne jest, aby rodzice wyłączali swoje urządzenia elektroniczne i spędzali więcej czasu z dziećmi. Na przykład, Rosemary M. Wixom, była prezydent ogólnoświatowej organizacji Kościoła dla dzieci (Organizacji Podstawowej), nauczała: „Cenne chwile interakcji i rozmowy z naszymi dziećmi rozpływają się, gdy jesteśmy zajęci tym, co nas rozprasza. Dobrze byłoby wyznaczyć codziennie czas, aby odłączyć się od cudów techniki i połączyć się ze sobą. Po prostu wszystko wyłączcie. Gdy to zrobicie, najpierw zapanuje cisza; możecie nawet czuć się zagubieni, nie wiedząc, co zrobić czy co powiedzieć. Następnie, gdy skoncentrujecie swoją uwagę na dzieciach, rozpoczniecie rozmowę i będziecie czerpać radość ze słuchania siebie nawzajem” („Nasze słowa”, Ensign lub Liahona, maj 2013, str. 82).

W jaki sposób mogę dowiedzieć się więcej?

Mormoni są chrześcijanami, którzy wierzą, że Jezus Chrystus dał doskonały przykład tego, jak powinniśmy traktować członków naszych rodzin. Mormońskie rodziny odnajdują spokój i radość nie tylko we wspólnym spędzaniu czasu, ale również w wierze, że dzięki Jezusowi Chrystusowi święte więzi rodzinne mogą trwać także po śmierci. Aby dowiedzieć się więcej na temat planu, jaki Bóg ma dla ciebie i twojej rodziny, odwiedź stronę: mormon.org.