Rozwój Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na świecie

Na świecie służy obecnie ponad 70 000 misjonarzy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
Na świecie służy obecnie ponad 70 000 misjonarzy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zapoczątkowało sześć osób w Stanach Zjednoczonych w 1830 roku, a obecnie liczy on ponad 15 milionów członków na całym świecie i liczba ta z roku na rok rośnie (zob. „Fakty i dane statystyczne”). Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat działalności i rozwoju Kościoła na świecie.

Czym zajmuje się Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich?

Członkowie Kościoła spotykają się w ponad 30 000 kongregacji na całym świecie. Wspólnoty te spotykają się co tydzień, w niedzielę, w swoich miejscowych kaplicach, aby oddawać cześć Bogu i uczyć się ewangelii. Kościół Jezusa Chrystusa prowadzi również 4918 centrów historii rodziny w 153 krajach, w których zarówno jego członkowie, jak i osoby spoza Kościoła mogą szukać informacji na temat swoich przodków. Od 1985 roku Kościół dostarczył pomoc humanitarną między innymi ofiarom klęsk żywiołowych oraz uchodźcom w ponad 189 krajach. Ponadto finansuje on ogólnoświatowe akcje pomocy wzajemnej, takie jak program dostarczania wózków inwalidzkich czy programy szczepień (zob. „Humanitarian Aid and Welfare Services Basics: How Donations and Resources Are Used” i „Fakty i dane statystyczne”). Edukacja również znajduje się na liście priorytetów Kościoła, który posiada cztery uniwersytety i kolegia i który prowadzi młodzieżowy program seminarium dla ponad 407 900 uczniów szkół średnich.

Czym zajmują się misjonarze Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach?

Rozwój Kościoła wynika w znacznej mierze z pracy, jaką wykonują misjonarze Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Są oni jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli działań Kościoła Jezusa Chrystusa na świecie. W istocie we wszystkich jego zakątkach pracuje ich obecnie ponad 74 000 (zob. „Missionary Program”)! Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, kim są misjonarze Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, są to zwykli członkowie Kościoła, którzy decydują się spędzić od 1,5 roku do 2 lat, nauczając bliźnich jako nieopłacani, pełnoetatowi wolontariusze i trudzić się w służbie Jezusa Chrystusa. Ich głównym celem jest pomoc ludziom w przyjściu do Chrystusa poprzez nauczanie ich Jego przywróconej ewangelii. Jednak misjonarze Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich nie poświęcają całego swego czasu na nauczanie o Jezusie Chrystusie, naśladują też Jego przykład, służąc ludziom w swoich społecznościach.

Family kneeling to pray

Czym są świątynie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich?

Poza kaplicami, które są wykorzystywane do coniedzielnych nabożeństw, święci w dniach ostatnich oddają też Bogu cześć w świątyniach rozsianych po całym świecie. Były Prezydent Thomas S. Monson, Prezydent Kościoła, wyjaśnił: „Dla członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich świątynia jest domem Pana, najświętszym miejscem na ziemi” („Błogosławieństwa świątyni”, Liahona, październik 2010, str. 13).

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat liczba świątyń Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich znacznie wzrosła w związku z rozwojem Kościoła na świecie. W połowie 1981 roku Kościół dysponował 19 działającymi świątyniami, pod koniec roku 2000 otwartych było 100 świątyń (zob. Gordon B. Hinckley, „Ten wspaniały milenijny rok”, Liahona, styczeń 2001, str. 68). W lutym 2017 roku na świecie działało 155 świątyń świętych w dniach ostatnich, 11 kolejnych było w budowie, a plany wzniesienia kolejnych 11 zostały oficjalnie ogłoszone. Miejsca, gdzie budowanych jest obecnie 11 świątyń to: Paryż we Francji; Tucson w stanie Arizona; Meridian w stanie Idaho; Cedar City w stanie Utah; Rzym we Włoszech; Concepción w Chile; Barranquilla w Kolumbii; Kinszasa w Demokratycznej Republice Konga; Durban w Południowej Afryce; Fortaleza w Brazylii oraz Lizbona w Portugalii (zob. „Temples Currently Under Construction”). Listę działających obecnie świątyń można znaleźć na stronie churchofjesuschrist.org/temples.

W jaki sposób mogę dowiedzieć się więcej?

Miliony ludzi na całym świecie znajdują spokój, wsparcie i odpowiedzi na swoje pytania w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Aby dowiedzieć się, jak skontaktować się z misjonarzami Kościoła w swojej okolicy, odwiedź stronę: abyprzyszlidochrystusa.org.