Służba misjonarska

Służba misjonarska

Służba Panu w charakterze misjonarza jest świętym przywilejem. Przynosi wieczne błogosławieństwa zarówno osobie służącej, jak i osobom, którym misjonarz służy (zob. Doktryna i Przymierza 18:14–16). Powołania misyjne obejmują zadania nauczania ewangelii, wspierania pracy departamentów i jednostek kościelnych lub służby w społeczności lokalnej.

By uzyskać dodatkowe informacje dotyczące służby misjonarskiej, należy odwiedzić:

Jakie są rodzaje misji?

Każde zadanie [misjonarskie] wynika z objawienia i jest dzięki temu dopasowane do misjonarza oraz do potrzeb dzieci Bożych. [1] Można służyć z dala od miejsca zamieszkania lub w miejscu zamieszkania.

Misja poza miejscem zamieszkania

 • Młodzi mężczyźni i młode kobiety
  Młodzi mężczyźni stanu wolnego (18–25 lat) i młode kobiety stanu wolnego (19–29 lat) służą na misji przez okres 18–24 miesięcy w wyznaczonej misji. Zob. General Handbook 24.2.1 [Podręcznik ogólny]. (w języku angielskim)
 • Członkowie będący w związku małżeńskim oraz kobiety stanu wolnego w wieku 40 lat i więcej
  Członkowie będący w związku małżeńskim oraz kobiety stanu wolnego w wieku 40 lat i więcej mogą być powołani jako misjonarze-seniorzy, jeśli nie mają dzieci na utrzymaniu. Zazwyczaj służą przez okres 6–23 miesięcy. Zob. General Handbook 24.2.3 [Podręcznik ogólny]. (w języku angielskim)

Misja w miejscu zamieszkania

 • Młodzi mężczyźni i młode kobiety
  Niektórzy młodzi misjonarze są wyznaczeni do służby w Kościele oraz w społeczności w miejscu zamieszkania. Zazwyczaj służą przez okres 6–23 miesięcy. Zob. ​General Handbook 24.2.2 [Podręcznik ogólny]. (w języku angielskim)
 • Mężczyźni i kobiety w wieku 26 lat i starsi
  Mężczyźni i kobiety w wieku 26 lat i starsi mogą być powołani jako misjonarze-seniorzy w służbie Kościoła. Zazwyczaj służą przez okres 6–23 miesięcy. Zob. General Handbook 24.2.3 [Podręcznik ogólny]. (w języku angielskim)

Kliknij tu, by zobaczyć Możliwości służby misjonarskiej w Obszarze Europy

 


[1] General Handbook, 24.2 [Podręcznik ogólny] (w języku angielskim)