Świątynie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich: poświęcone domy Pana

Dowiedz się więcej na temat świątyń świętych w dniach ostatnich oraz uroczystości, podczas których są poświęcane

Latter-day Saint temples are sacred buildings that are dedicated to God.
Latter-day Saint temples are sacred buildings that are dedicated to God.

Czym jest świątynia świętych w dniach ostatnich?

Święci w dniach ostatnich wierzą, że świątynia to coś więcej niż tylko piękna budowla. Wierzą, że świątynia jest w dosłownym znaczeniu domem Pana. Jest ona świętym miejscem, w którym święci w dniach ostatnich oddają cześć Jezusowi Chrystusowi i uczą się o Nim. Jedno z podstawowych pism świętych naucza, że świątynia to „dom modlitwy, dom postu, dom wiary, dom nauki, dom chwały, dom porządku, dom Boga” (DiP 109:8). Dla świętych w dniach ostatnich świątynie różnią się od zwyczajnych kaplic. Wierzą oni, że świątynie stanowią najbliższe niebu miejsce na ziemi.

Co ma miejsce w świątyni świętych w dniach ostatnich?

W świątyni święci w dniach ostatnich uczą się na temat planu, jaki Bóg przygotował dla Swoich dzieci oraz zawierają święte przymierza, czyli składają obietnice, zobowiązując się do tego, że będą za Nim podążać. Dokonują również obrzędów, takich jak chrzest za zmarłych członków swoich rodzin, którzy odeszli z tego świata, nie otrzymawszy tych obrzędów. Praktyka chrztu za zmarłych jest wspomniana w Biblii (zob. I List do Koryntian 15:29). Święci w dniach ostatnich wierzą również, że w świątyniach małżonkowie i rodziny mogą zostać zapieczętowani, czyli połączeni ze sobą na wieczność. Dzięki tym ceremoniom zapieczętowań relacje rodzinne mogą trwać poza grobem. Możliwość, aby rodziny były ze sobą razem nie tylko podczas tego życia, ale przez całą wieczność, jest jednym z najwspanialszych darów, jakie obiecuje ewangelia Jezusa Chrystusa.

Na czym polega poświęcenie świątyni świętych w dniach ostatnich?

Aby święci w dniach ostatnich mogli korzystać ze świątyni, musi się najpierw odbyć specjalna uroczystość poświęcenia. Podczas tej uroczystości odśpiewywane są hymny, a przywódcy Kościoła wygłaszają przemówienia. Ponadto jeden z przywódców Kościoła wygłasza modlitwę poświęcającą, podczas której poświęca on świątynię dla wypełnienia dzieła Boga i prosi Go, aby ją pobłogosławił (zob. „Dedication”).

Aby wejść do świątyni po tym, jak została poświęcona, trzeba być godnym członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i być ochrzczonym od przynajmniej roku. Jednakże zanim świątynia zostanie poświęcona, jest ogólnodostępna dla zwiedzających przez kilka tygodni. Ten okres nazywany jest zwykle „dniami otwartymi”. Podczas dni otwartych osoby zainteresowane mogą bezpłatnie zwiedzić świątynię i dowiedzieć się więcej na temat świętej i wspaniałej pracy, która będzie w niej wykonywana.

W jaki sposób mogę dowiedzieć się więcej?

Aby dowiedzieć się więcej na temat świątyń i w jaki sposób stanowią one element planu, jaki Bóg przygotował dla ciebie i twojej rodziny, odwiedź stronę: abyprzyszlidochrystusa.org.