Świeć światu — każdemu z osobna

Maria i dzieciątko Jezus