.Pomoc humanitarna.

Serve as a Humanitarian Technical Specialist and provide expertise project management guidance in the Church’s humanitarian initiatives. Read more details about this service missionary opportunity here.
Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich kupują specjalistyczny sprzęt do szycia oraz materiały dla Colori Vivi
Latter-day Saint Charities continues to provide urgently needed help to thousands of Afghan refugees in Germany, the United States and Qatar.
Prezydent Henry B. Eyring zachęca nas, abyśmy okazywali Panu naszą wiarę i miłość poprzez służbę innym ludziom bez względu na nasze własne problemy.
Służby Charytatywne ŚwDO pracują z organizacjami rządowymi nad utworzeniem Programu Opieki Okulistycznej dla dzieci szkolnych w Bośni.
Służby Charytatywne ŚwDO pomagają zainicjować program „Troska o wzrok” skierowany do uczniów z Republiki Zielonego Przylądka mających problemy ze wzrokiem.
Służby Charytatywne ŚwDO pomogły Centrum Los Rosales w Mostarze (placówka dla dorosłych z zaburzeniami poznawczymi) profesjonalnie wyposażyć kuchnię i jadalnię do użytku i szkoleń podopiecznych Centrum.
Służby Charytatywne ŚwDO współpracują z Chorwackim Czerwonym Krzyżem oraz organizacją Lekarze Świata na rzecz procesu integracji uchodźców.
Służby Charytatywne ŚwDO współpracują z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Sarajewie, szkoląc personel medyczny Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka pod kątem resuscytacji nowo narodzonych dzieci.
Służby Charytatywne ŚwDO współpracują z bośniacką szkołą Mala Sirena dla dzieci z trudnościami w nauce.
Miejscowi przywódcy kościelni wraz z członkami z Wysp Zielonego Przylądka pomagają osobom potrzebującym poprzez projekt o nazwie: „Kurnik”, którego celem jest osiągnięcie samowystarczalności.