- Pomoc wzajemna i samowystarczalność -

Serve as a Humanitarian Technical Specialist and provide expertise project management guidance in the Church’s humanitarian initiatives. Read more details about this service missionary opportunity here.
Bogaty zbiór zasobów dotyczących pomocy wzajemnej i samowystarczalności Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich teraz dostępny w 40 europejskich krajach za pośrednictwem jednej strony internetowej
Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich kupują specjalistyczny sprzęt do szycia oraz materiały dla Colori Vivi
Latter-day Saint Charities continues to provide urgently needed help to thousands of Afghan refugees in Germany, the United States and Qatar.
Przygotowanie na nagłe wypadki i trudne sytuacje
Szkolenie z zakresu samowystarczalności podnosi jakość życia mieszkańców Wysp Zielonego Przylądka.
Montse całkowicie odmieniła swoje życie pod względem duchowym i zawodowym, gdy ukończyła kurs „Lepsza praca dzięki edukacji”.
Targi w Assomadzie w Republice Zielonego Przylądka są szansą na większą samowystarczalność dla ludzi chcących założyć własną firmę lub podnieść kwalifikacje.
Prezydent Henry B. Eyring zachęca nas, abyśmy okazywali Panu naszą wiarę i miłość poprzez służbę innym ludziom bez względu na nasze własne problemy.
Kiedy Claudia przeprowadziła się z ojczystej Brazylii do Portugalii, przekonała się, że nie może kontynuować pracy w zawodzie jako nauczycielka historii. Zobacz, jak inicjatywa dotycząca samowystarczalności pomogła jej odkryć nową ścieżkę.
Rachel równoważy wzrost swojej firmy z potrzebami swojej rodziny
Służby Charytatywne ŚwDO pracują z organizacjami rządowymi nad utworzeniem Programu Opieki Okulistycznej dla dzieci szkolnych w Bośni.