- Pomoc wzajemna i samowystarczalność -

Przygotowanie na nagłe wypadki i trudne sytuacje
Szkolenie z zakresu samowystarczalności podnosi jakość życia mieszkańców Wysp Zielonego Przylądka.
Montse całkowicie odmieniła swoje życie pod względem duchowym i zawodowym, gdy ukończyła kurs „Lepsza praca dzięki edukacji”.
Targi w Assomadzie w Republice Zielonego Przylądka są szansą na większą samowystarczalność dla ludzi chcących założyć własną firmę lub podnieść kwalifikacje.
Prezydent Henry B. Eyring zachęca nas, abyśmy okazywali Panu naszą wiarę i miłość poprzez służbę innym ludziom bez względu na nasze własne problemy.
Kiedy Claudia przeprowadziła się z ojczystej Brazylii do Portugalii, przekonała się, że nie może kontynuować pracy w zawodzie jako nauczycielka historii. Zobacz, jak inicjatywa dotycząca samowystarczalności pomogła jej odkryć nową ścieżkę.
Rachel równoważy wzrost swojej firmy z potrzebami swojej rodziny
Służby Charytatywne ŚwDO pracują z organizacjami rządowymi nad utworzeniem Programu Opieki Okulistycznej dla dzieci szkolnych w Bośni.
Gdy Marlon wrócił z misji, jego biskup wyraźnie czuł, że Marlon potrzebuje większego wsparcia i duchowych wskazówek, jeśli ma pozostać silny w świadectwie o ewangelii.
Elder Clifford T. Herbertson pomaga nam docenić potrzebę zasady samodzielności, aby była praktykowana wśród lokalnych liderów i zgromadzeń.
Program samowystarczalności pomógł zbudować Paulo jego własny biznes.
Poprzez program samowystarczalności, Fredson nauczył sie jak mądrze zarządzać czasem i znaleźć pracę.