- Pomoc wzajemna i samowystarczalność -

Służby Charytatywne ŚwDO współpracują z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Sarajewie, szkoląc personel medyczny Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka pod kątem resuscytacji nowo narodzonych dzieci.
Zobacz, jak Segundo był w stanie znaleźć pracę i błogosławić bliźnich, kiedy wziął udział w kursie „Poszukiwanie pracy” i został instruktorem.
Eikson uczy nas jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
Służby Charytatywne ŚwDO współpracują z bośniacką szkołą Mala Sirena dla dzieci z trudnościami w nauce.
Miejscowi przywódcy kościelni wraz z członkami z Wysp Zielonego Przylądka pomagają osobom potrzebującym poprzez projekt o nazwie: „Kurnik”, którego celem jest osiągnięcie samowystarczalności.
Po powrocie z misji Pedro przyjął od znajomej zaproszenie do udziału w spotkaniach seminarium na temat samowystarczalności zorganizowanych w jego paliku.
Paulo’s business has gone from strength to strength since his participation in the Starting and Growing My Business course.