Przesłania Przywódców Obszaru

Trzy nogi stołka o nazwie „szczęście” musiałyby być znanymi z pism świętych, uzupełniającymi się cnotami wiary, nadziei i prawdziwej miłości.
By pomóc świętym wypełnić się pełnią Bożą, o której właśnie wspomniał, Paweł podał szczegółową listę zachowań, które będą pewnym znakiem tego, że ci dobrzy mężczyźni i kobiety „nie [zasmucają] Bożego Ducha Świętego”
Być może, podobnie jak ja, mieliście w ostatnich miesiącach okazje do zabiegania u Pana o przewodnictwo i zrozumienie w różnych kwestiach, aby odnajdywać drogę w nieznanych i wyjątkowych sytuacjach i okolicznościach. Być może poczuliście też, że ten czas był okazją do udoskonalenia i uświęcenia się; że był to czas, aby zbliżyć się do naszego Ojca w Niebie, by stać się lepszym uczniem Chrystusa.
W społeczeństwie, które traci kontakt z poczuciem realności boskiej misji Jezusa Chrystusa, coraz bardziej niezbędne jest znajdowanie sposobów na ponowne zbliżenie się do Pana, nawiązanie osobistej relacji z Nim oraz bardziej satysfakcjonujące, szczęśliwsze życie.
Ta nadzieja, której wszyscy pragniemy, gdy tracimy kogoś bliskiego, przychodzi dzięki zmartwychwstaniu Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dzięki temu darowi możemy mieć nadzieję, że pewnego dnia zobaczymy znów tych, którzy nas opuścili.
Celem Kościoła Jezusa Chrystusa jest zaproszenie wszystkich do przyjścia do Chrystusa i udziału w Jego Zbawieniu. Niemniej we współczesnym świecie nie jest łatwo wzmacniać naszą wiarę w Zbawiciela. Prezydent Russell M. Nelson nauczał: „Przeciwnik w coraz szybszym tempie zwiększa swe ataki na wiarę, na nas i na rodziny. By duchowo przetrwać, potrzebujemy strategii przeciwdziałania i profilaktyki“.
W naszym współczesnym świecie jest wiele osób, które mają złamane serce, którym rozpada się rodzina lub doświadczają innych wyzwań. Jest też wielu jeńców, którzy wpadli w niewolę nałogów, depresji czy zniechęcenia. Jest też wielu ślepców, którzy nie dostrzegają pełnych pokoju prawd ewangelii Jezusa Chrystusa. Wielu też jest zranionych rozczarowaniami, jakie spotkały ich w życiu.
Przeczytaj plan, wyznacz cele
Rzeczywistość jest taka, że zmienne koleje losu są czasem bezwzględne, ale dzięki Zbawcy obietnice wieczności zasłaniają nawet najmroczniejsze z ziemskich szlaków. Wieczna perspektywa odmienia wszystko, gdy zrozumiemy, że „wszystko to da ci doświadczenie i będzie dla twego dobra”.
Wszystkie te szczególne doświadczenia, które kojarzą nam się z Bożym Narodzeniem, są wyrazem miłości, jaką Bóg żywi do nas.
Bez względu na trudy, jakim stawiamy czoła, Ojciec Niebieski jest zawsze nas świadomy i zna próby, które staramy się przezwyciężyć, jakkolwiek trudne by one nie były.
Prezydent Russell M. Nelson nauczał: „Radość, którą czujemy, ma niewiele wspólnego z tym, w jakich okolicznościach się znaleźliśmy, ale całkowicie jest związana z tym, na czym się skupiamy”.