Przesłania Przywódców Obszaru

Danym przez Boga sposobem na łączenie i mnożenie błogosławieństw naszych darów dla dobra bliźnich jest naradzanie się i wspólna służba.
To, co wiemy, jest ważniejsze i potężniejsze niż to, czego jeszcze nie do końca rozumiemy.
Nauczanie w sposób, w jaki nauczał Zbawiciel, wymaga oddania Mu pierwszego miejsca w naszym życiu, podążania za Jego naukami i emanowania miłością do ludzi wokół nas.
Nasz Zbawiciel zbudował most, który wiedzie do życia i szczęścia. Dzięki Niemu możemy znaleźć nadzieję, przewodnictwo i życie wieczne.
Przeczytaj plan, wyznacz cele
Typowym skutkiem doświadczenia napełnienia Duchem Świętym jest często pragnienie ponownego zobowiązania się do życia bliżej Pana.
Trzy nogi stołka o nazwie „szczęście” musiałyby być znanymi z pism świętych, uzupełniającymi się cnotami wiary, nadziei i prawdziwej miłości.
By pomóc świętym wypełnić się pełnią Bożą, o której właśnie wspomniał, Paweł podał szczegółową listę zachowań, które będą pewnym znakiem tego, że ci dobrzy mężczyźni i kobiety „nie [zasmucają] Bożego Ducha Świętego”
Być może, podobnie jak ja, mieliście w ostatnich miesiącach okazje do zabiegania u Pana o przewodnictwo i zrozumienie w różnych kwestiach, aby odnajdywać drogę w nieznanych i wyjątkowych sytuacjach i okolicznościach. Być może poczuliście też, że ten czas był okazją do udoskonalenia i uświęcenia się; że był to czas, aby zbliżyć się do naszego Ojca w Niebie, by stać się lepszym uczniem Chrystusa.
W społeczeństwie, które traci kontakt z poczuciem realności boskiej misji Jezusa Chrystusa, coraz bardziej niezbędne jest znajdowanie sposobów na ponowne zbliżenie się do Pana, nawiązanie osobistej relacji z Nim oraz bardziej satysfakcjonujące, szczęśliwsze życie.
Ta nadzieja, której wszyscy pragniemy, gdy tracimy kogoś bliskiego, przychodzi dzięki zmartwychwstaniu Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dzięki temu darowi możemy mieć nadzieję, że pewnego dnia zobaczymy znów tych, którzy nas opuścili.
Celem Kościoła Jezusa Chrystusa jest zaproszenie wszystkich do przyjścia do Chrystusa i udziału w Jego Zbawieniu. Niemniej we współczesnym świecie nie jest łatwo wzmacniać naszą wiarę w Zbawiciela. Prezydent Russell M. Nelson nauczał: „Przeciwnik w coraz szybszym tempie zwiększa swe ataki na wiarę, na nas i na rodziny. By duchowo przetrwać, potrzebujemy strategii przeciwdziałania i profilaktyki“.