Przesłania Przywódców Obszaru

Jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami, a każdy z nas jest dzieckiem kochającego Ojca w Niebie. Jego Syn, Pan Jezus Chrystus, zaprasza nas wszystkich, abyśmy przyszli do Niego
Jest jeszcze jedna boska i stała prawda, mianowicie że Jezus Chrystus, nasz brat i Zbawiciel, zadośćuczynił za grzechy całej ludzkości, za każdą osobę, bez względu na kraj pochodzenia, rasę czy wyznanie
Chrystus „lepszego przymierza jest pośrednikiem”. To przymierze umożliwia spełnienie wymagań sprawiedliwości i miłosierdzia.
Przywódcy Obszaru Europy Środkowej
Pierwszą wielką prawdą jest to, że Bóg was kocha. Jesteście Jego dziećmi i jesteście dla Niego ważni.
Danym przez Boga sposobem na łączenie i mnożenie błogosławieństw naszych darów dla dobra bliźnich jest naradzanie się i wspólna służba.
To, co wiemy, jest ważniejsze i potężniejsze niż to, czego jeszcze nie do końca rozumiemy.
Nauczanie w sposób, w jaki nauczał Zbawiciel, wymaga oddania Mu pierwszego miejsca w naszym życiu, podążania za Jego naukami i emanowania miłością do ludzi wokół nas.
Nasz Zbawiciel zbudował most, który wiedzie do życia i szczęścia. Dzięki Niemu możemy znaleźć nadzieję, przewodnictwo i życie wieczne.
Przeczytaj plan, wyznacz cele
Typowym skutkiem doświadczenia napełnienia Duchem Świętym jest często pragnienie ponownego zobowiązania się do życia bliżej Pana.
Trzy nogi stołka o nazwie „szczęście” musiałyby być znanymi z pism świętych, uzupełniającymi się cnotami wiary, nadziei i prawdziwej miłości.