Przesłania Przywódców Obszaru

Kiedy przygotowujemy się z wdzięcznością i radosnym oczekiwaniem, szykując nasze serca, aby Pan mógł je wziąć i zapieczętować w swoich posiadłościach w górze, konferencja generalna może stać się najlepszym czasem w roku.
Zapraszam was, abyście dokumentowali, jak dostrzegacie rękę Pana w waszym życiu, zaczynając tak wcześnie, jak tylko sięgacie pamięcią
„Budowa i konserwacja świątyń może nie wnieść zmian w wasze życie, ale wasz czas spędzony w świątyni z pewnością doprowadzi do zmian”
Wiem, że Jego Syn, Jezus Chrystus, odkupił nasze grzechy. Obiecuję wam, że kiedy będziecie się modlić, studiować pisma święte, służyć innym ludziom, zawierać przymierza z Panem i świadczyć o Nim, poznacie waszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa jeszcze lepiej.
Pozytywna zmiana zaczyna się od każdego z nas i od naszego pragnienia wniesienia osobistego wkładu, bycia jednego serca i jednego umysłu, życia w prawości i świadomej troski o biednych i potrzebujących
Jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami, a każdy z nas jest dzieckiem kochającego Ojca w Niebie. Jego Syn, Pan Jezus Chrystus, zaprasza nas wszystkich, abyśmy przyszli do Niego
Jest jeszcze jedna boska i stała prawda, mianowicie że Jezus Chrystus, nasz brat i Zbawiciel, zadośćuczynił za grzechy całej ludzkości, za każdą osobę, bez względu na kraj pochodzenia, rasę czy wyznanie
Chrystus „lepszego przymierza jest pośrednikiem”. To przymierze umożliwia spełnienie wymagań sprawiedliwości i miłosierdzia.
Przywódcy Obszaru Europy Środkowej
Pierwszą wielką prawdą jest to, że Bóg was kocha. Jesteście Jego dziećmi i jesteście dla Niego ważni.
Danym przez Boga sposobem na łączenie i mnożenie błogosławieństw naszych darów dla dobra bliźnich jest naradzanie się i wspólna służba.
To, co wiemy, jest ważniejsze i potężniejsze niż to, czego jeszcze nie do końca rozumiemy.