Przesłania Przywódców Obszaru

Co tydzień mamy okazję zastanowić się nad przymierzami, które zawarliśmy z Bogiem. Gdy godnie przyjmujemy sakrament, ponownie przyjmujemy zobowiązanie i staramy się zawsze pamiętać o Jezusie Chrystusie i wziąć na siebie Jego imię.
Zanim zostałem powołany jako Siedemdziesiąty Obszaru, stawiałem czoła najtrudniejszym etapom mojej podróży związanej z wiarą.
Wdzięczność jest nie tylko kluczem do osobistej radości. Motywuje nas także do tego, abyśmy byli błogosławieństwem dla innych ludzi i zmieniali świat na lepsze.
Możemy sprawić, że dzień sabatu będzie rozkoszą, gdy będziemy służyć bliźnim, szczególnie tym, którzy źle się czują, są samotni lub potrzebujący.
Naprawdę wierzę, że Pan kocha wdzięcznych ludzi i będziemy jeszcze bardziej błogosławieni tym, czego potrzebujemy, ponieważ jesteśmy wdzięczni
Pracujmy pilnie, by przygotowywać, ćwiczyć i odżywiać naszego ducha, jak czynimy to z naszym ciałem fizycznym
Kiedy przygotowujemy się z wdzięcznością i radosnym oczekiwaniem, szykując nasze serca, aby Pan mógł je wziąć i zapieczętować w swoich posiadłościach w górze, konferencja generalna może stać się najlepszym czasem w roku.
Zapraszam was, abyście dokumentowali, jak dostrzegacie rękę Pana w waszym życiu, zaczynając tak wcześnie, jak tylko sięgacie pamięcią
„Budowa i konserwacja świątyń może nie wnieść zmian w wasze życie, ale wasz czas spędzony w świątyni z pewnością doprowadzi do zmian”
Wiem, że Jego Syn, Jezus Chrystus, odkupił nasze grzechy. Obiecuję wam, że kiedy będziecie się modlić, studiować pisma święte, służyć innym ludziom, zawierać przymierza z Panem i świadczyć o Nim, poznacie waszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa jeszcze lepiej.
Pozytywna zmiana zaczyna się od każdego z nas i od naszego pragnienia wniesienia osobistego wkładu, bycia jednego serca i jednego umysłu, życia w prawości i świadomej troski o biednych i potrzebujących
Jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami, a każdy z nas jest dzieckiem kochającego Ojca w Niebie. Jego Syn, Pan Jezus Chrystus, zaprasza nas wszystkich, abyśmy przyszli do Niego