Przesłania Przywódców Obszaru

Dziesięcinę płacimy raczej wiarą niż pieniędzmi. Boga obchodzi bardziej nasze posłuszeństwo i jego wpływ na nasze dusze, niż kwota, która wpłacamy. Posłuszeństwo pokazuje, że ufamy Bogu i wierzymy w Jego obietnice.
Radość, którą przywrócona ewangelia Jezusa Chrystusa wnosi w moje życie, jest powodem, dla którego bez zakłopotania mówię wszystkim o ewangelii i zapraszam ich, by przychodzili do kościoła wraz ze mną.
Kto może wam pomóc w odnalezieniu waszych przodków? Co możecie robić, aby regularnie uczęszczać do świątyni?
Możecie być ważną częścią czegoś wielkiego, czegoś doniosłego, czegoś monumentalnego!
Jedną z najważniejszych rzeczy, których poszukujemy, jest pokój, a najlepszym sposobem na jego osiągnięcie jest odnalezienie wewnętrznego spokoju.
Chrystus jest źródłem mocy i światłem emanującym ze świątyni. Wszystkie symbole i przymierza, wszystkie obrzędy świątyni wskazują na Niego i Jego wspaniałe Zadośćuczynienie i mają nam pomóc stać się do Niego podobnymi.
Wiara w Chrystusa daje nam radość, nadzieję i pewność, a także „siłę podtrzymującą nas w każdym ważnym wydarzeniu naszego życia” .
Rzucam wyzwanie nam wszystkim, abyśmy ustalili nasze osobiste cele i zobowiązali się postępować zgodnie z naukami proroka, w rezultacie czego otrzymamy niezliczoną liczbę błogosławieństw, w tym życiu i oraz tym, które nastanie.
In infant schools and church services throughout the month of December, children dress in bath robes and towels to re-enact the Nativity.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, daję wam to, abyście byli światłem do ludu.
Mamy kochającego Ojca w Niebie, który rozumie, że w czasie sztormów w naszym życiu potrzebujemy schronienia lub bezpiecznej przystani, do której możemy się udać — potrzebujemy miejsca, gdzie jesteśmy chronieni, bezpieczni i spokojni.
„Ludziom, którzy się do Mnie nawracają, ukazuję ich słabość […]; albowiem, jeśli się przede mną ukorzą i mają wiarę we mnie, uczynię, że to, co w nich słabe, stanie się mocne”