Przesłania Przywódców Obszaru

Przywódcy Obszaru Europy Środkowej
Pierwszą wielką prawdą jest to, że Bóg was kocha. Jesteście Jego dziećmi i jesteście dla Niego ważni.
Danym przez Boga sposobem na łączenie i mnożenie błogosławieństw naszych darów dla dobra bliźnich jest naradzanie się i wspólna służba.
To, co wiemy, jest ważniejsze i potężniejsze niż to, czego jeszcze nie do końca rozumiemy.
Nauczanie w sposób, w jaki nauczał Zbawiciel, wymaga oddania Mu pierwszego miejsca w naszym życiu, podążania za Jego naukami i emanowania miłością do ludzi wokół nas.
Nasz Zbawiciel zbudował most, który wiedzie do życia i szczęścia. Dzięki Niemu możemy znaleźć nadzieję, przewodnictwo i życie wieczne.
Przeczytaj plan, wyznacz cele
Typowym skutkiem doświadczenia napełnienia Duchem Świętym jest często pragnienie ponownego zobowiązania się do życia bliżej Pana.
Trzy nogi stołka o nazwie „szczęście” musiałyby być znanymi z pism świętych, uzupełniającymi się cnotami wiary, nadziei i prawdziwej miłości.
By pomóc świętym wypełnić się pełnią Bożą, o której właśnie wspomniał, Paweł podał szczegółową listę zachowań, które będą pewnym znakiem tego, że ci dobrzy mężczyźni i kobiety „nie [zasmucają] Bożego Ducha Świętego”
Być może, podobnie jak ja, mieliście w ostatnich miesiącach okazje do zabiegania u Pana o przewodnictwo i zrozumienie w różnych kwestiach, aby odnajdywać drogę w nieznanych i wyjątkowych sytuacjach i okolicznościach. Być może poczuliście też, że ten czas był okazją do udoskonalenia i uświęcenia się; że był to czas, aby zbliżyć się do naszego Ojca w Niebie, by stać się lepszym uczniem Chrystusa.
W społeczeństwie, które traci kontakt z poczuciem realności boskiej misji Jezusa Chrystusa, coraz bardziej niezbędne jest znajdowanie sposobów na ponowne zbliżenie się do Pana, nawiązanie osobistej relacji z Nim oraz bardziej satysfakcjonujące, szczęśliwsze życie.