Przesłania Przywódców Obszaru

Przeczytaj plan, wyznacz cele
Jeśli w tych trudnych czasach mamy znosić napotykane próby, pokusy oraz wyzwania, i ostatecznie powrócić do naszego Ojca w Niebie, ważne jest, abyśmy podążali naprzód z wiarą.
W jaki sposób, myśląc o poszczególnych wydarzeniach z życia Zbawiciela, możemy głębiej rozważyć to, co miało miejsce między tymi świętymi chwilami — Jego narodzinami i śmiercią?
Poprzednia konferencja generalna była stosunkowo niedawno. Jak skorzystaliśmy z jej dobroczynnego wpływu? Jak zmieniło się nasze życie? W jaki sposób zastosowaliśmy jej cenne lekcje?
Dziesięcinę płacimy raczej wiarą niż pieniędzmi. Boga obchodzi bardziej nasze posłuszeństwo i jego wpływ na nasze dusze, niż kwota, która wpłacamy. Posłuszeństwo pokazuje, że ufamy Bogu i wierzymy w Jego obietnice.
Radość, którą przywrócona ewangelia Jezusa Chrystusa wnosi w moje życie, jest powodem, dla którego bez zakłopotania mówię wszystkim o ewangelii i zapraszam ich, by przychodzili do kościoła wraz ze mną.
Kto może wam pomóc w odnalezieniu waszych przodków? Co możecie robić, aby regularnie uczęszczać do świątyni?
Możecie być ważną częścią czegoś wielkiego, czegoś doniosłego, czegoś monumentalnego!
Jedną z najważniejszych rzeczy, których poszukujemy, jest pokój, a najlepszym sposobem na jego osiągnięcie jest odnalezienie wewnętrznego spokoju.
Chrystus jest źródłem mocy i światłem emanującym ze świątyni. Wszystkie symbole i przymierza, wszystkie obrzędy świątyni wskazują na Niego i Jego wspaniałe Zadośćuczynienie i mają nam pomóc stać się do Niego podobnymi.
Wiara w Chrystusa daje nam radość, nadzieję i pewność, a także „siłę podtrzymującą nas w każdym ważnym wydarzeniu naszego życia” .
Rzucam wyzwanie nam wszystkim, abyśmy ustalili nasze osobiste cele i zobowiązali się postępować zgodnie z naukami proroka, w rezultacie czego otrzymamy niezliczoną liczbę błogosławieństw, w tym życiu i oraz tym, które nastanie.