Przesłania Przywódców Obszaru

Radość, którą przywrócona ewangelia Jezusa Chrystusa wnosi w moje życie, jest powodem, dla którego bez zakłopotania mówię wszystkim o ewangelii i zapraszam ich, by przychodzili do kościoła wraz ze mną.
Kto może wam pomóc w odnalezieniu waszych przodków? Co możecie robić, aby regularnie uczęszczać do świątyni?
Możecie być ważną częścią czegoś wielkiego, czegoś doniosłego, czegoś monumentalnego!
Jedną z najważniejszych rzeczy, których poszukujemy, jest pokój, a najlepszym sposobem na jego osiągnięcie jest odnalezienie wewnętrznego spokoju.
Chrystus jest źródłem mocy i światłem emanującym ze świątyni. Wszystkie symbole i przymierza, wszystkie obrzędy świątyni wskazują na Niego i Jego wspaniałe Zadośćuczynienie i mają nam pomóc stać się do Niego podobnymi.
Wiara w Chrystusa daje nam radość, nadzieję i pewność, a także „siłę podtrzymującą nas w każdym ważnym wydarzeniu naszego życia” .
Rzucam wyzwanie nam wszystkim, abyśmy ustalili nasze osobiste cele i zobowiązali się postępować zgodnie z naukami proroka, w rezultacie czego otrzymamy niezliczoną liczbę błogosławieństw, w tym życiu i oraz tym, które nastanie.
In infant schools and church services throughout the month of December, children dress in bath robes and towels to re-enact the Nativity.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, daję wam to, abyście byli światłem do ludu.
Mamy kochającego Ojca w Niebie, który rozumie, że w czasie sztormów w naszym życiu potrzebujemy schronienia lub bezpiecznej przystani, do której możemy się udać — potrzebujemy miejsca, gdzie jesteśmy chronieni, bezpieczni i spokojni.
„Ludziom, którzy się do Mnie nawracają, ukazuję ich słabość […]; albowiem, jeśli się przede mną ukorzą i mają wiarę we mnie, uczynię, że to, co w nich słabe, stanie się mocne”
Et af de værktøjer, vi har i Kirken for at styrke, forene, planlægge, sætte mål, bede, besvare spørgsmål om læren og have en glad tid sammen, er familieaften, hvor vi kan tale om og demonstrere Jesu Kristi eksempel.