Tematy Ewangelii

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wierzą, że spędzanie razem czasu jest ważne Dowiedz się, dlaczego święci w dniach ostatnich wierzą, że rodzina powinna spędzać razem czas.
Święci w dniach ostatnich to ojcowie, matki, bracia i siostry, tacy jak wy. Poznaj jeden ze sposobów, w jaki rodziny świętych w dniach ostatnich spędzają razem czas.
Tak jak Jezus Chrystus został ochrzczony, tak i my wszyscy musimy zostać ochrzczeni, aby pewnego dnia powrócić do życia z Bogiem. Dowiedz się więcej na temat biblijnego opisu chrztu Jezusa i tego, w jaki sposób możemy naśladować Jego przykład.
W dniach 2-3 października weź udział w wirtualnej, globalnej uroczystości oferującej przesłania dotyczące Jezusa Chrystusa.
Weź udział w konferencji generalnej! Wysłuchaj duchowych przeslań i dowiedz się więcej o Jezusie Chrystusie. Obejrzyj je tutaj z polskimi napisami.
Wij hebben diep ontzag voor de Bijbel als het woord van God.
Brigham Young był drugim prorokiem i Prezydentem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Dowiedz się więcej na temat życia i osiągnięć jednego z najbardziej przedsiębiorczych Amerykanów XIX wieku.
Czy zastanawiałeś się, dlaczego Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich buduje świątynie? Dowiedz się więcej o tym, co łączy świątynie i pracę nad historią rodziny.
Analiza tempa rozwoju Kościoła na świecie
Mormońska religia naucza, że modlitwa jest jednym ze sposobów na zbliżenie się do Boga. Dowiedz się więcej o mormońskich wierzeniach dotyczących modlitwy.
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tak na prawdę uważają mormoni na temat małżeństwa i rodziny? Dowiedz się więcej na temat dokumentu „Rodzina: Proklamacja dla świata” i mormońskiej doktryny odnośnie do małżeństwa i rodziny.
Mormoni, czyli członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Boga i Zbawicielem świata. Dowiedz się więcej o Jego życiu, posłudze i boskiej misji.