Wydarzenia

Wysłuchajcie przemówienia Starszego i Siostry Renlund skierowanego do Młodych Dorosłych na całym świecie na temat osobistych i historycznych zapisów z książki „Święci”, tom 3.: „Śmiało, z godnością i niezależnie”.
Mówi, że są dla świata przykładem dobroci, determinacji i światła
Nadchodzące wydarzenia