Uaktualnienie: Zgromadzenia członków Kościoła czasowo wstrzymane na całym świecie

Miejscowi przywódcy będą się naradzać, aby określić, jak umożliwić członkom przyjęcie sakramentu przynajmniej raz w miesiącu

budynek kościoła

Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przesłało 12 marca 2020 r. poniższy list do członków Kościoła na świecie.

Drodzy Bracia i Siostry,

Jak obiecaliśmy to w naszym liście z dnia 11 marca 2020 r., wciąż monitorujemy zmiany warunków panujących na świecie związanych z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19. Wzięliśmy pod rozwagę rady lokalnych przywódców Kościoła, przedstawicieli rządowych oraz pracowników medycznych, a także prosiliśmy Pana o przewodnictwo w tej sprawie. Niniejszym przekazujemy Wam uaktualnione wskazówki.

Ze skutkiem natychmiastowym wszystkie publiczne zgromadzenia członków Kościoła na całym świecie zostają czasowo wstrzymane aż do wydania kolejnego oświadczenia w tej sprawie. Obejmuje to:

  • Konferencje palików, konferencje przywódców oraz inne duże zgromadzenia
  • Wszystkie publiczne nabożeństwa, w tym spotkania sakramentalne
  • Zajęcia gmin, okręgów i palików

Tam, gdzie jest to możliwe, prosimy o przeprowadzanie kluczowych spotkań przywódczych poprzez techniczne środki przekazu. Konkretne pytania można kierować do miejscowych przywódców kapłańskich. Podane zostaną dalsze wskazówki dotyczące innych kwestii.

Biskupi wraz ze swoimi prezydentami palika będą się naradzać, aby określić, jak umożliwić członkom przyjęcie sakramentu przynajmniej raz w miesiącu.

Zachęcamy członków, by nie ustawali w czynieniu posługi i troszczyli się o siebie nawzajem. Powinniśmy naśladować Zbawiciela, by błogosławić i wspierać bliźnich.

Składamy nasze świadectwo o miłości Pana w tym czasie niepewności. On Was pobłogosławi, byście odnaleźli radość, kiedy będziecie z całych sił starali się żyć według ewangelii Jezusa Chrystusa w każdych okolicznościach.

Z poważaniem,

Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów