Żyjąc z wdzięcznością

Przesłanie od Przywódców Obszaru

Starszy Torben Engbjerg, Dania
Starszy Torben Engbjerg, Dania Siedemdziesiąty Obszaru

Podczas minionego lata kraje w naszym regionie stopniowo otwierały swoje granice po pandemii Covid-19. Ten rok był ciężki dla wielu z nas. Łączymy się w smutku z tymi, którzy stracili drogich członków rodziny i przyjaciół. Niektórzy ludzie stracili pracę, a innych wciąż może spotkać to samo. Istnieje wielka potrzeba świadczenia przez nas posługi, aby można było zaspokoić potrzeby wszystkich osób.

Bez względu na trudy, jakim stawiamy czoła, Ojciec Niebieski jest zawsze nas świadomy i zna próby, które staramy się przezwyciężyć, jakkolwiek trudne by one nie były. Przychodzą mi na myśl następujące słowa dobrze znanego hymnu:

Kiedy burze życia niepokoją cię,

Kiedy tracisz wiarę, że osiągniesz cel,

Policz swoje łaski, każdą nazwij i

Zdziwisz się, jak wiele Bóg dał darów ci1.

Często to dzięki próbom stajemy się silniejsi. Świadomość tego może jednak nie stanowić dla nas zbytniego pocieszenia w chwili, kiedy stoimy w obliczu przytłaczających trudów. Podczas tegorocznej kwietniowej konferencji generalnej Prezydent Russell M. Nelson zadał nam następujące pytanie: „Jak możemy przetrwać takie próby?”. Kontynuował: „Pan powiedział nam, że ‘jeżeli jesteście przygotowani, nie zaznacie trwogi’”2. Prezydent Nelson podkreślił również i zachęcił nas, jak często to czyni, do poszukiwania, a nawet obiecał nam, że będzie to dla nas „duchowy punkt kulminacyjny, gdy […] wyrazimy naszą głęboką wdzięczność Bogu Ojcu i Jego Umiłowanemu Synowi”3. Nawet w naszych najcięższych próbach wdzięczność może być dla nas kluczem do ich przezwyciężenia.

Dzięki Zbawicielowi zapewniono nam środki, abyśmy nie tylko znieśli, ale i przezwyciężyli nasze próby, i obiecano nam, że zawsze nastaną lepsze czasy. Zbawiciel zna każdego z nas osobiście, z imienia, i jest zawsze gotów nam pomagać i nas wspierać, abyśmy mogli ostatecznie zwyciężyć. Możemy być tego całkowicie pewni. Nadejdzie dzień, kiedy z głęboką wdzięcznością spojrzymy wstecz i dostrzeżemy, jak wielce byliśmy błogosławieni i jak byliśmy prowadzeni do tego, co było dla nas właściwe.

W swojej książce „Lighten Up” Sistra Cheiko N. Okazaki opowiedziała historię dwóch sióstr pochodzących z Holandii — Corrie i Betsie Ten Boom — oddanych chrześcijanek, które były Żydówkami. Rzecz się działa podczas II wojny światowej. Zostały one złapane i zamknięte w obozie koncentracyjnym w przepełnionym baraku pełnym pcheł. Cytując fragment z Biblii , która nie została skonfiskowana, Betsie przeczytała: „Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie”.

Później, kiedy wspólnie się modliły, Betsie powiedziała: „Dziękuję Ci, Panie, za pchły…”. Corrie rzekła na to: „Nawet sam Bóg nie spowoduje, że będę wdzięczna za pchły”. „Za wszystko dziękujcie”, zacytowała Betsie. „Nie napisano: ‘dziękujcie tylko za przyjemne okoliczności’”. Te dwie siostry cieszyły się większą swobodą w baraku, w którym przebywały, i w końcu dowiedziały się, dlaczego. Strażnicy nie chcieli wejść do ich pomieszczenia, ponieważ roiło się tam od pcheł4.

Życie z wdzięcznością obejmuje naszą najgłębszą miłość i oddanie wobec naszego Zbawiciela oraz stałą wdzięczność za ścieżkę przymierza prowadzącą ku życiu wiecznemu, które On nam umożliwił. Nie zawsze możemy czuć się godni otrzymania pomocy z niebios. Zbawiciel jest świadomy nie tylko naszej obecnej sytuacji, ale z miłością błogosławi nas według tego, kim się staniemy, gdyż patrzy na nas z wiecznej perspektywy. „Jezus Chrystus i Jego Zadośćuczynienie to schronienie, którego wszyscy potrzebujemy, bez względu na burze szalejące w naszym życiu”5.

Proszę, abyście wszyscy żyli z wdzięcznością i przekonali się, jak to przybliży nas do naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i pomoże nam stawić czoła życiowym wyzwaniom.


1 Hymny, str. 150

2 Doktryna i Przymierza 38:30

3 Przesłanie na rozpoczęcie, Russell M. Nelson, Konferencja Generalna, kwiecień 2020 r.

4 Corrie Ten Boom, The Hiding Place, Bantam Books, 1971, str. 197–199 oraz 208–209

5 Znaleźć schronienie przed burzami życia, Starszy Ricardo P. Giménez, Konferencja Generalna, kwiecień 2020 r.